Ik werk op school

Ben je schooldirecteur, leerkracht of icc’er en wil je meer muziek in de klas, maar weet je niet precies hoe? Dan helpen wij je verder.
Kzia teacher l

Het ministerie van OCW heeft voor de periode 2015-2020 een bedrag beschikbaar gesteld voor muziekonderwijs op basisscholen. Met dit geld, ondergebracht bij het Fonds voor Cultuurparticipatie in de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs, kunnen scholen meer en betere muzieklessen verzorgen, leerkrachten opleiden, vakleerkrachten muziek aantrekken en samenwerken met de lokale muziekscholen, verenigingen, muziekgezelschappen of poppodia.


Hoe vraag ik subsidie aan?

Vanaf 2 oktober 2017 kunnen scholen weer subsidie aanvragen, via het schoolbestuur. Een belangrijke voorwaarde is dat er wordt samengewerkt met een culturele instelling met muziekexpertise. Je kunt subsidie uit de Impuls muziekonderwijs aanvragen als je structureel muzieklessen gaat geven en de mensen die voor de klas staan getraind worden in het geven van muziekonderwijs.


Het subsidiebedrag is afhankelijk van het aantal leerlingen en kan oplopen tot € 20.000 voor drie jaar. Scholen waarvan de aanvragen zijn gehonoreerd kunnen zich in het dan lopende schooljaar voorbereiden. In het schooljaar daarop gaan zij vervolgens echt van start met het muziekproject. Aanvragen doe je bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Op hun website staat alle informatie over de aanvraagprocedure voor de Impuls muziekonderwijs en de voorwaarden. Bekijk ook dit filmpje om meer over de subsidieregeling te weten te komen. 


Waar vind ik online lesmateriaal?

Méér Muziek in de Klas ontwikkelde samen met Schooltv een gratis en laagdrempelig lespakket bestaande uit leuke video's voor de leerlingen en uitgebreide lesbrieven voor de leerkrachten. Je vind het lesmateriaal op onze programmapagina op schooltv.nl. De totale lesduur is ongeveer 40 minuten en de lessen zijn geschikt voor kinderen van 9 t/m 12 jaar.

Ook heeft het Landelijk Kenniscentrum voor Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA ) een zogenaamde ‘List of Links’ ontwikkeld met een overzicht van websites die betrekking hebben op muziekeducatie in het onderwijs. Daarnaast is er ook lesmateriaal gratis te downloaden op de website van het LKCA. 


Hoe vind ik een onderwijsmethode?

Hoe weet je of een muziekmethode past binnen je school? Is er bijvoorbeeld sprake van een leerlijn? Wordt er vakoverstijgend gewerkt? Kun je er zelfstandig mee aan de slag? Om scholen te helpen een keuze te maken analyseerde het LKCA diverse muziekmethoden voor het primair onderwijs en zette dit in een handig overzicht. Op de site van het LKCA kun je het overzicht van deze muziekmethodes downloaden.

Waar kan ik me laten bijscholen?

Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst heeft een overzicht van alle muziekopleidingen in Nederland gemaakt en geeft informatie over na- en bijscholing in het vak muziek. Zo vinden groepsleerkrachten er onder andere waar ze zich in hun provincie kunnen laten bijscholen.


Leuke projecten en initiatieven

Er zijn heel veel leuke en mooie initiatieven op muziekgebied. Méér Muziek in de Klas wil de komende jaren uitgroeien tot een platform vol muziekideeën en inspiratie. Daar hebben we jouw hulp bij nodig. Ben je bezig met een voorbeeld op het gebied van muziekonderwijs op de basisschool en wil je dat graag delen met anderen? Meld je initiatief aan voor onze voorbeeldenbank.