Over ons

De kiem van de fascinatie voor muziek ligt op school. Bij aansprekend muziekonderwijs. Wetenschappelijk onderzoek leert ons dat kinderen muziek nodig hebben. Het bespelen van een instrument draagt bij aan de motorische ontwikkeling en de ontwikkeling van het kinderbrein. Het samenspelen verbindt, versterkt sociale vaardigheden en, niet onbelangrijk, muziek draagt bij aan betere schoolprestaties.

Het belang van meer muziek in de klas wordt inmiddels breed erkend. Het is een belangrijke ambitie van minister Bussemaker van OCW. Ze heeft ter stimulering een aantrekkelijke subsidieregeling voor scholen beschikbaar gesteld en een Handreiking laten opstellen. In deze Handreiking staan concrete actiepunten om de doelstelling, structureel muziekonderwijs voor alle kinderen, te bereiken. Dit doen we onder andere door het opleiden van vakdocenten, het stimuleren van samenwerking tussen scholen en andere muziekinstituten en meer aandacht voor muziek in de media.

De Handreiking is het startschot voor een beweging met inmiddels een veelvoud aan partners en ambassadeurs. Die beweging noemen we ‘Méér Muziek in de Klas’. Hiermee wordt niet alleen de minister in haar ambitie geholpen, maar ook schoolbestuurders, docenten, ouders en uiteindelijk de leerlingen.

Organisatie

Thumb side mi organisatie

De organisatie van Méér Muziek in de Klas bestaat uit een bestuur en een bureau dat de dagelijkse activiteiten coördineert en uitvoert. Het bureau wordt geleid door directeur Jantien Westerveld. Daarnaast is er een netwerk van ambassadeurs die het doel van Méér Muziek in de Klas steunen en dit actief uitdragen. Méér Muziek in de Klas wordt financieel en organisatorisch ondersteund door een aantal partners. 

MééR ...

Ambassadeurs

Thumb side mi ambassadeurs

De ambassadeurs vertegenwoordigen alle partijen die een belangrijke rol spelen bij muziekonderwijs op de basisschool; muzikanten, gemeenten, provincies, de onderwijspartijen, centra voor de kunsten, de publieke omroep en opleidingsinstituten als de PABO’s en de conservatoria. Zij dragen uit hoe belangrijk muziekonderwijs op de basisschool is en zetten hun kennis en netwerk in om dit te realiseren.

MééR ...

Sponsoren en partners

Thumb side mi sponsors

Méér Muziek in de klas is een bijzondere samenwerking tussen de publieke en de private sector. Dat betekent dat een deel van onze projecten gefinancierd wordt door sponsors. Staat u achter de ambitie om alle 1.600.000 leerlingen in het basisonderwijs structureel en goed muziekonderwijs te geven? Steun ons dan en zorg voor méér muziek in de klas.

MééR ...

Persinfo

Thumb side mi sponsors

Voor vragen, beeldmateriaal en foto’s kun je contact opnemen met Aimée Mars: pers@meermuziekindeklas.nl of via of 06 – 23 57 58 36.

MééR ...