Nieuws

Blog van Janneke van der Wijk

21 juli 2017

Méér Muziek in de Klas wordt actief gesteund door een grote groep ambassadeurs, die allen een belangrijke partij vertegenwoordigen op het gebied van muziekonderwijs op de basisschool. Janneke van der Wijk, directeur van het Conservatorium van Amsterdam, is niet alleen een van onze ambassadeurs, maar zit tevens in het bestuur van Méér Muziek in de Klas. In deze blog schrijft ze over de subsidieregeling voor pabo's en wat de rol van conservatoria hierbij is.

In de auto op weg naar Italië, staar ik voor me uit en denk ik terug aan hoe een aantal jaar geleden het plan geboren werd om alle kinderen in het primair onderwijs in Nederland weer structureel muziekonderwijs te geven. Ik bedenk me hoe zakelijk en beleidsmatig dit eigenlijk allemaal klinkt, terwijl ik ondertussen naar een van de allermooiste uitvoeringen van de Brandenburgse concerten van Bach luister. Alle keren opnieuw ontroerd.

Nieuwe subsidieregeling voor pabo’s
Terug naar Méér Muziek in de Klas. We staan wederom voor een zeer belangrijke en noodzakelijke stap: de samenwerking tussen de pabo's, de conservatoria en de scholen. Om alle groepsdocenten en muziekvakdocenten optimaal voor te bereiden, heeft het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) een nieuwe subsidieregeling voor de komende jaren in het leven geroepen. Pabo's kunnen hiermee hun muziekonderwijs verder uitbreiden, zodat studenten de technische vaardigheden en het zelfvertrouwen ontwikkelen om later muziekles te kunnen geven in het basisonderwijs.

 
Samen om tafel
Om te voorkomen dat we het wiel niet steeds opnieuw uit hoeven te vinden en we de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk inzetten, hebben we de afgelopen maand op het Conservatorium van Amsterdam (CvA) met alle pabo's uit de regio gezamenlijk om de tafel gezeten. Het was goed om te horen dat de belangstelling en het enthousiasme voor de regeling groot is. Ze zullen allen gaan aanvragen. Ter plekke informeerde iedereen elkaar over nieuwe plannen en al gezette stappen. 

Hoe conservatoria de pabo’s kunnen helpen
Bestaande samenwerkingen tussen pabo's en het conservatorium werden besproken, zoals de workshops die de Opleiding Docent Muziek van het CvA op de Hogeschool van Amsterdam gaf, de nieuw ontwikkelde minor met de IPabo, tot de lessen instrumentale vaardigheden (zingen, gitaar en bodypercussie) die pabostudenten volgen op het CvA, de zeer succesvolle gezamenlijke stages en bijvoorbeeld het hospiteren bij educatieve kindervoorstellingen van het Concertgebouw, het Muziekgebouw, de Muziekschool Amsterdam, Aslan en het Leerorkest. Kortom, teveel om allemaal op te noemen. 

Impuls al merkbaar
Het mooiste is eigenlijk dat de subsidieregeling voor pabo’s van het FCP pas net van start is gegaan, maar dat de impuls nu al merkbaar is. Ik verheug me op de komende jaren. Maar nu eerst naar Toscane! 

 Foto: Billie Glaser