George Becht

George Becht

Voormalig wethouder cultuur in de gemeente Woerden

Stimuleren van creatieve vaardigheden is van essentieel belang; voor het individu, de samenleving en de economie.

Meer Muziek in de klas. Het is mij uit het hart gegrepen; onderwijs en cultuur liggen in elkaars verlengde en versterken elkaar. Kennis, kunde & vaardigheden verrijken mensen en brengen een samenleving verder. En muziekles stimuleert mensen op alle vlakken, zo leert ons hoogleraar Neuropsychologie prof.dr. Erik Scherder.

Sinds 2018 geniet ik het voorrecht om hier als wethouder in Woerden inhoud en betekenis aan te geven, vanuit de portefeuilles Onderwijs, Cultuur, Werk & Inkomen en Inclusie. Een mooiere combinatie kan ik mij niet wensen.

In de dagelijkse praktijk ervaar ik de waarde van deze keten. In Woerden bereiken we met cultuureducatie in de scholen alle jeugd van 0-20 jaar. Dat betekent dat iedereen kennis kan maken met cultuur in al haar vormen, ook als dat van huis uit niet vanzelfsprekend is. Het betekent ook: van kleins af aan vertrouwd en bedreven raken met creatieve vaardigheden, kennismaken met het onbekende en nieuwsgierigheid naar nieuwe of andere mogelijkheden. En wie creatief vermogen en verbeeldingskracht oefent, traint veerkracht en empathisch vermogen.

George Becht

"Creativity is intelligence having fun." - A. Einstein

Met het convenant Meer Muziek in de Klas lukt het om docenten van muziekschool Het Klooster voor de klas te hebben. Dat is belangrijk omdat muzieklessen geven een vak is en omdat onderwijspartners hier belang aan hechten. Cultuureducatie, waaronder muziekles, is een wezenlijk onderdeel in het schoolcurriculum. Het helpt kinderen in een steeds veranderende wereld, goed aan te sluiten bij vervolgopleidingen en het bedrijfsleven.

Ik noem graag een voorbeeld uit Woerden: met digitaal componeren en workshops 3D- en laserprinters komen cultuur en techniek bij elkaar. In deze regio zien we veel creatieve maak-industrie. Het gaat dan om productontwikkeling, een vitaal onderdeel van de innovatie-economie. Zo’n economie vraagt om creatieve denkers en innovatieve vakmensen. In Woerden start in september 2020 de TechnoHUB. Hier komen bedrijfsleven en VMBO-scholen samen om het techniekonderwijs van nu en de toekomst vorm te geven. Ik ben trots op alle partners die dit mogelijk maken.

Kortom: (Muziek)spelen in de klas is niet alleen maar leuk. Het is de voorbode van waardevolle ontwikkeling, voor het individu, de samenleving en de economie.