Maarten Stuifbergen

Maarten Stuifbergen

Voorzitter College van Bestuur scholengroep Stopoz

Maarten Stuifbergen is meer dan 15 jaar werkzaam in het primair onderwijs en heeft gewerkt als lerarenopleider aan de faculteit educatie (Pabo Hogeschool Leiden en Pabo Haagse Hogeschool). Op dit moment is hij actief als onderwijsbestuurder binnen de scholengroep Stopoz (9 openbare scholen in Zuid-Kennemerland).

Maarten houdt zich veel bezig met allerlei vormen van onderwijsvernieuwing en herijking van het curriculum en pleit al jaren voor een prominente plaats voor muzikale vorming in het funderend onderwijs. Vanuit die gedachte draagt hij van harte bij als Lokaal-ambassadeur van Méér Muziek in de Klas. Hij heeft Onderwijswetenschappen gestudeerd en is bijzonder geïnteresseerd in thema’s als beroepseer en de professionele identiteit van leraren en schoolleiders. In 2017 maakte Stuifbergen de NPO Makers van Morgen documentaire Iedereen is leraar, over de kracht van de leraar.

Fotocredit: Daniëlle Koelemij
Maarten Stuifbergen

"Muziek geeft het leven kleur en biedt mensen een extra taal om in dialoog te komen met elkaar. Het is van belang om daar zo vroeg mogelijk mee te beginnen. Daarom draag ik van harte bij aan meer muziek in alle klassen van Nederland."