Zes tips voor meer structureel muziekonderwijs uit Limburg

Zes tips voor meer structureel muziekonderwijs uit Limburg

6 lessen uit Limburg

 1. Zoek samenwerking en deel de verantwoordelijkheid
  Kijk welke partijen er in je provincie zijn die een bijdrage willen leveren aan muziekonderwijs. Ga uit van de kracht van deze mensen. Zorg ervoor dat het initiatief niet door één partij getrokken wordt, maar richt het zo in dat iedereen een stukje bijdraagt, en iedereen verantwoordelijkheid naar elkaar heeft. Daarmee maak je iedereen eigenaar van het proces en heb je de meeste kans van slagen


 2. Laat het belang zien van goed muziekonderwijs
  Laat mensen zien en beleven hoe het hun leefomgeving kan verrijken en wat het oplevert aan de saamhorigheid binnen een gemeenschap. Muziek verbindt; laat ze dat ervaren.


 3. Geef het tijd en ruimte
  Je ziet niet direct resultaat; in het onderwijs moet je geduld hebben voordat je het plantje ziet groeien. Haak niet af in de kiem: heb geduld, blijf investeren en geef het de ruimte. Na een eerste kennismaking met een muziekvereniging zullen kinderen zich niet meteen aanmelden, de relatie moet groeien. Zie muziekonderwijs niet als een eenmalige impuls, maar verduurzaam het. Door als provincie bijvoorbeeld ook middelen ter beschikking te stellen.


 4. Deel successen
  Maak (ook kleine) successen zichtbaar. Bijvoorbeeld als leerkrachten ontdekken hoe leuk het is dat ze zelf muziekles kunnen geven: ‘Ik wist niet dat het zo makkelijk was’. Laat ook zien hoe goed leerkrachten samen met vakleerkrachten optrekken.


 5. Ga met elkaar het gesprek aan
  Stel gezamenlijke uitgangspunten op: 'waarom doe je dit', 'waarom wil je dit', 'waarom is dit belangrijk'? Blijf elkaar ook aanspreken op wat er gebeurt.


 6. Focus op de leerkracht én vakleerkracht
  De grootste ambassadeur voor muziekonderwijs is de leerkracht die zoveel uren in de week voor de klas staat. Als leerkrachten inzien wat muziek voor de klas kan betekenen, dan is het fundament gelegd. Help ze daarna ook om het te dóén en zorg ervoor dat ze zich handelingsbekwaam voelen om muziekles te geven. Daarom hebben we ook een muziekworkshop georganiseerd voor alle leerkrachten in het basisonderwijs, een heel basale les waarin je mensen toch binnen een uur ziet transformeren. Focus ook op de vakleerkrachten: er wordt veel van ze gevraagd. Ze moeten de groepsleerkracht erbij betrekken, sessies geven om de deskundigheid te bevorderen, enzovoort. Help vakleerkrachten om up-to-date blijven, prikkel ze en laat ze meedenken.

Bekijk ook

 • Good Practices

 • Erkenning voor structureel muziekonderwijs

 • Verhalen uit de onderwijspraktijk