Aanpak leerkrachtentekort met muziek op IKC de Regenboog in Almere

Aanpak leerkrachtentekort met muziek op IKC de Regenboog in Almere

Muzieklessen van vakleerkrachten worden op IKC de Regenboog in Almere ingezet om het leerkrachtentekort op te vangen. "Er worden tafels gezongen en er worden taalspelletjes gedaan. Muziek heeft een bijzondere plek bij ons op school!" - Berrit Bakker, schoolleider IKC de Regenboog