Accountmanagers Méér Muziek in de Klas

Accountmanagers Méér Muziek in de Klas

Heb jij een vraag over het structureel verankeren van muziekonderwijs in jouw regio? Neem contact op met een van onze accountmanagers.

Brita Lemmens

Brita is accountmanager van de regio's Gelderland, Zuid-Holland en Amsterdam en gespecialiseerd in sponsoring en fondsenwerving.

Neem contact op met Brita

Koen Egberts

Koen is accountmanager van regio's Noord-Holland, Groningen, Friesland, Alkmaar/Heerhugowaard, Zaandam en Waterland

Neem contact op met Koen

Marjoke Korff de Gidts

Marjoke is accountmanager van regio's Overijssel, Utrecht, Drenthe en Gooi en Vechtstreek en gespecialiseerd in speciaal onderwijs.

Neem contact op met Marjoke

Guido Hollaers

Guido is accountmanager van regio's Zeeland, Zuid-Holland, West-Brabant en Zuid-Kennemerland.

Neem contact op met Guido

Voorgestelde artikelen

  • Medewerkers Méér Muziek in de Klas

  • Borgmanschool in Groningen: financiering door groot netwerk

  • Stimuleringsactie van start