Eigen-wijs Digitaal

Eigen-wijs Digitaal

De methode Eigen-wijs Digitaal richt zich op de muzikale ontwikkeling van het kind in de brede zin. Hierbij staat de belevingswereld van het basisschoolkind en het creatieve proces centraal. De lessen kunnen worden gegeven zonder voorbereiding en muzikale kennis. 

Eigen-wijs Digitaal heeft:

  • lessen voor groep 1 tot en met 8
  • een doorlopende leerlijn 
  • een relatie met andere cultuurvakken 
  • een relatie met niet-cultuurvakken
  • de mogelijkheid het digibord te gebruiken 
  • een duur van 30 tot 45 minuten per les 

Eigen-wijs Digitaal heeft geen:

  • leerlingvolgsysteem of toetsing 


Gratis energizers
Eigen-wijs Digitaal proberen? Ze muziekmethode stelt gratis een aantal liedjes en proeflessen beschikbaar in de vorm van energizers. Deze zijn hier te vinden.

Om Eigen-wijs Digitaal te vergelijken met andere methoden is een matrix opgesteld. Deze kan hier geraadpleegd worden. 

Klik hier voor aanschafmogelijkheden van Eigen-wijs Digitaal