En daarna beginnen we weer van vooraf aan

En daarna beginnen we weer van vooraf aan

Deelsessie 6 - symposium

Expert bij deze deelsessie is Stéfanie van Tuinen.
Stéfanie van Tuinen is leerplanontwikkelaar bij SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. Ze is vakexpert kunst & cultuur, 21e eeuwse vaardigheden, betrokken bij het leerplankader kunstzinnige oriëntatie en Curriculum.nu en ze houdt zich bezig met professionalisering op het gebied van curriculumontwikkeling. Van Tuinen is tevens beeldend kunstenaar en dichter.

Standpunt over muziekonderwijs:
Kinderen moeten zich binnen school kunnen ontwikkelen in muziek: een doorlopende leerlijn ondersteunt die ontwikkeling.


  • Gespreksleider bij deze deelsessie is Guido Hollaers, projectmedewerker bij Méér Muziek in de Klas.