En wie gaat dat dan doen?

En wie gaat dat dan doen?

Deelsessie 5 - symposium

Jos Herfs

Expert bij deze deelsessie is Jos Herfs.
Jos Herfs is musicus en muziekpedagoog. Hij was werkzaam als leraar in het primair en voortgezet onderwijs, lerarenopleider schoolmuziek en hoofd van de afdeling Jong Talent van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Hij was lange tijd verbonden aan ArtEZ hogeschool voor de kunsten waar hij als docent onderzoeksmethodiek masterstudenten begeleidde om goede onderzoekers in muziek te worden. Daarnaast was hij actief als onderzoeker, curriculumontwikkelaar en onderwijskundig beleidsadviseur. Zijn onderzoek is internationaal gerelateerd en richt zich op het verwerven van muzikale competentie in funderend onderwijs, kunstinstellingen en hogescholen. Hij publiceerde onder andere over muziek als examenvak en muziekonderwijs in de basisschool.


  • Gespreksleider bij deze deelsessie is Isadora Huber, beleidsadviseur bij de PO-Raad.