Financiering: mogelijkheden op een rij

Financiering: mogelijkheden op een rij

De beste manier om muziekonderwijs te financieren is door er duurzaam budget voor vrij te maken in de begroting, en je formatie optimaal samen te stellen om muziekonderwijs echt te borgen in je curriculum. Maar dat heb je niet van de een op de andere dag voor elkaar. Tot die tijd, zijn er verscheidene opties om vast een financiële impuls te geven aan je muziekonderwijs. Hieronder staan een aantal op een rij:

Opties om muziekonderwijs te financieren

  • Ga op zoek naar een penvoerder van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Deze regeling is bedoeld voor alle soorten cultuureducatie, waaronder muziek. Je kunt als school met een muziekonderwijsvraag naar een penvoerder stappen. Die kan vervolgens onderzoeken of er gelden beschikbaar zijn en zijn netwerk inzetten om aan deze vraag invulling te geven.
  • Onderzoek of er een gemeentelijke subsidieregeling is, zoals in Zwolle, of een regeling op provinciaal niveau, zoals in Limburg.
  • Onderzoek of je in aanmerking komt voor financiering vanuit een fonds, bijvoorbeeld bij het VSBfonds. Dit fonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. Zij gelooft dat de werking van kunst en cultuur op het individu, collectieve effecten in de samenleving tot stand brengt. Bekijk de video’s en de mogelijkheden voor een aanvraag via thema Mens en Maatschappij en/of Kunst en Cultuur.
  • Organiseer een sponsoractie, zoals een kerstmarkt of sponsorloop, waarmee geld wordt opgehaald voor de aanschaf van een instrument zoals een gitaar, piano of een paar sets boomwhackers.
  • Wil je graag instrumenten aanschaffen, maar is je budget beperkt? Denk dan bijvoorbeeld eens aan plastic of gebruikte instrumenten. Ben je lid van een Leerorkest of een soortgelijke sociaal-maatschappelijke muziekeducatieprogramma? Bekijk dan de mogelijkheden om instrumenten te lenen van Het Instrumentendepot Leerorkest.
  • Ga slimme samenwerkingen aan met het theater of podium in de buurt van de school, met de muziekschool, het kunstencentrum, harmonie of andere muziekvereniging, of kijk of je zelfstandige vakleerkrachten muziek kunt betrekken bij het muziekonderwijs op je school.
Optreden leerlingen voor muziekonderwijs in Hellendoorn

Buitenschoolse ondersteuning voor minder draagkrachtige gezinnen:

  • Het Jeugdfonds Sport & Cultuur wil dat kinderen uit gezinnen waar weinig geld is lessen op kunst en cultuurgebied kunnen volgen. Het Jeugdfonds maakt het mogelijk dat kinderen tussen de 4 en 18 jaar uit financieel minder draagkrachtige gezinnen toch kunnen meedoen. Meer weten? Ga naar de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.
Heb je een goede tip voor financiering? Mail ons!
Optreden pabostudenten voor muziekonderwijs Groningen

Bekijk ook

  • Sponsoracties

  • Geef muziek cadeau!

  • Méér Muziek Sponsoractie: Stoelendans