Samenwerking met muziekvereniging Advendo Lochem

Samenwerking met muziekvereniging Advendo Lochem

Financiering van muziekonderwijs op de basisschool

Muziekvereniging Advendo weer in beeld door samen te werken met scholen en een adviesbureau voor muziekverenigingen

Leestijd: 2 min.

Uit de VerenigingsMonitor van LKCA blijkt dat een sterkere maatschappelijk oriëntatie kansen biedt voor verenigingen. Muziekverenigingen die, bijvoorbeeld via de Impuls muziekonderwijs, samenwerken met een basisschool, genereren niet alleen inkomsten, maar ook nieuwe jeugdleden. Samenwerken met basisscholen lijkt dus een geschikte oplossing.

Echter, het werven van leden mag niet het uitgangspunt zijn bij samenwerkingsprojecten tussen basisscholen en muziekverenigingen. Dat beaamt ook Petra Fust, voorzitter van muziekvereniging Advendo Lochem. Zij zijn als vereniging een meerjarig scholenproject gestart om het plezier dat muziek maken oplevert met kinderen te delen. ‘Wij hebben ons de vraag gesteld: waarom lid worden van Advendo? Waarom zijn wij lid geworden, wat maakt nou een vereniging als die van ons zo uniek?’ Het antwoord klinkt waarschijnlijk voor iedere musicus herkenbaar: ‘Wij halen plezier uit het zelf en vooral samen muziek maken. Samen toewerken naar dat ene geweldige resultaat en dat dan aan een breed publiek laten horen. Dat is echt een geweldig gevoel en iets wat wij als vereniging keer op keer nastreven.’

Wij hebben ons de vraag gesteld:

'Waarom lid worden van Advendo?’

Samenwerking als oplossing

Advendo Lochem is een samenwerking aangegaan met basisscholen en TacT Muziek, door middel van het project Klasse[n]orkest. TacT Muziek zorgt voor de verbinding met professionele docenten die weten hoe ze het project voor de school, de vereniging en met name voor de kinderen tot een succes maken. Alle leerlingen van de school krijgen tien weken lang muziek en sluiten dit af met een mooi concert. Wat Petra Fust betreft een perfecte balans: ‘De school haalt deskundigheid in huis en de vereniging is in beeld door het leveren van instrumenten, het organiseren van het slotconcert en het vervolg in een aansluitende leerlijn.’

Maatschappelijke rol

Ook ziet Fust door de samenwerking met scholen hun maatschappelijke rol als vereniging veranderen: ‘Als vereniging (en dat geldt niet alleen voor muziekverenigingen), kunnen wij scholen ondersteuning bieden en onze kennis en ervaring delen. Ik geloof dat de samenwerking nog verder uitgebreid kan worden en dat dit dé oplossing is voor de toekomst van cultuur in het algemeen. Het gaat vooral om de beleving. Of het kind uiteindelijk kiest voor dans, een instrument of kunstenaar wordt, of dat het denkt “dat was leuk maar is niets voor mij”, dat is nog altijd aan het kind zelf. Maar dan hebben ze het in ieder geval gezien, geprobeerd en ervaren hoe het is. Dat is toch het mooiste wat je kunt bieden?’

Deze good practice vertalen naar jouw regio? We denken graag eens met je mee.

Financiering

Een belangrijk onderdeel van de verduurzaming van muziekonderwijs is de financiering. Voor het geven van muziekonderwijs is immers geld nodig. De gelden zijn nu vaak nog afkomstig uit subsidies die tot doel hebben een impuls te geven aan muziekonderwijs. Advendo Lochem werkt vanuit deze subsidie samen met scholen, maar krijgt ook steun van lokale Lochemse organisaties. En juist de samenwerking met lokale organisaties kan voor meer financiële zekerheid zorgen. Petra Fust: ‘De instrumenten die wij hebben aangeschaft voor dit project zijn gesponsord door enkele lokale Lochemse organisaties. Prachtige organisaties die mooie lokale initiatieven steunen. Zonder hun hulp hadden wij dit niet kunnen doen.’ Daarnaast kan er voor het financieren van muziekonderwijs gedacht worden aan de inzet van de werkdrukgelden, lange termijn bijdragen vanuit gemeente of investeringen vanuit regionale bedrijven.

‘De instrumenten die wij hebben aangeschaft voor dit project zijn gesponsord door enkele lokale Lochemse organisaties. Prachtige organisaties die mooie lokale initiatieven steunen.’

VSBfonds

Ook is het mogelijk om fondsen aan te schrijven om te vragen of zij een bijdrage willen leveren. Zo richt het VSBfonds zich op initiatieven voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. Tal van muziekverenigingen hebben al een bijdrage mogen ontvangen om hun projecten te ondersteunen. Dit fonds gelooft namelijk dat de werking van kunst en cultuur op het individu, collectieve effecten in de samenleving tot stand brengt. Door kunst en cultuur te ervaren, leren mensen beter reflecteren op zichzelf en anderen, en worden ze in staat gesteld anders te denken. Dit zorgt vaak voor een bredere kijk op de wereld en de maatschappij en leert ons met meer empathie voor anderen samen te leven. Als cultuurfonds vinden ze het belangrijk projecten te ondersteunen die deze effecten tot stand brengen.

Donatie op locatie

VSBfonds organiseert iedere laatste donderdag van de maand Donatie op Locatie. Je kunt dan met een adviseur van VSBfonds bij jou in de buurt spreken over je initiatief en een mogelijke bijdrage vanuit VSBfonds tot maximaal €10.000,-. Voorwaarde is dat jouw initiatief lokale of regionale impact heeft. Dit gesprek is dan direct onderdeel van de behandeling van je donatieverzoek. Door het directe contact is het voor beide partijen gemakkelijker om snel tot de kern te komen.Terug in het hart

Terug in het hart

Voor Advendo Lochem heeft het scholenproject al meer opgeleverd dan ze hadden durven dromen: ‘Advendo had twee jaar geleden het doel om weer in het hart van Lochem te komen. Mede door deze jeugdprojecten is dit gebeurd. Bij de schoolbesturen, de gemeente, bij lokale organisaties, bij de opa’s, oma’s, ouders en vooral bij de kinderen. Advendo is weer volop zichtbaar en dat merken we naast groei in leden ook door de groeiende vraag naar samenwerkingen, optredens, deelname aan lokale evenementen en alle positieve reacties.’

  • Good Practices

  • Financiering door loyaliteitspas lokale detailhandel in Gelderland

  • Fonds Cultuureducatie voor PO en (V)SO in Zwolle