Het Bestuur van Méér Muziek in de Klas

Het Bestuur van Méér Muziek in de Klas

Het Bestuur

Een deel van de organisatie Méér Muziek in de Klas bestaat uit een onbezoldigd, zeskoppig stichtingsbestuur. De bestuursleden zijn

 • Carolien Gehrels - voorzitter
  European director Big Urban Clients ARCADIS
 • Janneke van der Wijk - vicevoorzitter
  Directeur Conservatorium Amsterdam
 • Roy Budjhawan - penningmeester
  Head of impact bij Vebego
 • Joop van den Ende - lid
  Voorzitter VandenEnde Foundation
 • Saskia Laseur - lid
  Notaris Van Doorne Advocaten
 • Jeangu Macrooy - lid
  Singer-songwriter
 • Max van Engen - lid
  Ambtelijk opdrachtgever van de gemeente Amsterdam voor de realisatie van de cultuurgebouwen Amsterdam Museum (renovatie), de Nieuwe Meervaart, OBA Next en het Nationale Slavernijmuseum

De taken en verantwoordelijkheden van het bestuur en de directie zijn vastgelegd in een bestuurs- en directiereglement. Het bestuur volgt de Governance Code Cultuur.

Nevenfuncties van de bestuursleden

Daarnaast bestaat de organisatie uit het Platform Ambassadeurs en een bureau dat de dagelijkse activiteiten coördineert en uitvoert. Het bureau wordt geleid door directeur Jantien Westerveld.

Meer informatie