Het Bestuur van Méér Muziek in de Klas

Het Bestuur van Méér Muziek in de Klas

Het Bestuur

Een deel van de organisatie Méér Muziek in de Klas bestaat uit een onbezoldigd, zeskoppig stichtingsbestuur. De bestuursleden zijn

  • Carolien Gehrels - European Director Big Urban Clients ARCADIS - voorzitter
  • Robert Specken - managing director Opportunity Partners - penningmeester
  • Joop van den Ende – voorzitter VandenEnde Foundation - lid
  • Janneke van der Wijk - directeur Conservatorium Amsterdam - vicevoorzitter
  • Saskia Laseur – notaris Van Doorne Advocaten - lid
  • Hans Brouwer - CEO MassiveMusic - lid

De taken en verantwoordelijkheden van het bestuur en de directie zijn vastgelegd in een bestuurs- en directiereglement. Het bestuur volgt de Governance Code Cultuur.

Nevenfuncties van de bestuursleden

Daarnaast bestaat de organisatie uit het Platform Ambassadeurs en een bureau dat de dagelijkse activiteiten coördineert en uitvoert. Het bureau wordt geleid door directeur Jantien Westerveld.

Meer informatie