Het Sjongfestival in Friesland

Het Sjongfestival in Friesland

"Put your hands up in the air, foar dy en my!”

Met de klas een Fries of meertalig lied maken, dat is wat kinderen doen bij het Sjongfestival. Het festival draait om plezier in muziek en wil scholen inspireren tot (Fries) muziekonderwijs. Foar dy en my!