De landelijke MuziekTafeldag 2020

De landelijke MuziekTafeldag 2020

Op 9 september 2020 organiseerden we de landelijke MuziekTafeldag om bij Méér Muziek in de Klas Lokaal betrokken partijen te helpen verdere stappen te zetten in het realiseren van structureel muziekonderwijs in hun regio. De MuziekTafels deelden hun successen en bespraken de knelpunten waar ze tegenaan lopen.

Muziek op het menu

Wil je teruglezen wat er tijdens de MuziekTafeldag allemaal besproken is? Lees het verslag 'Muziek op het menu - Acht lessen uit de landelijke MuziekTafeldag voor méér en duurzaam muziekonderwijs'. Dit verslag is gemaakt door de Boekmanstichting en staat vol referenties naar goede voorbeelden.

Lees het verslag

Welkom en uitleg

Jantien Westerveld, directeur van Méér Muziek in de Klas, opende de eerste officiële landelijke MuziekTafeldag, waar vanwege de Coronamaatregelen een kleine groep deelnemers op locatie aanwezig was en een grotere groep de dag online volgde. De Landelijke MuziekTafeldag was een dag voor en door de regio’s, met veel kennisdeling over hoe we knelpunten kunnen oplossen en welke stappen het komende jaar gezet kunnen worden. In de opening vertelt Jantien over de successen die zijn geboekt op het gebied van muziekonderwijs in samenwerking met de partners en regio’s, over de aangepaste aanpak van onze activiteiten sinds de uitbraak van het Coronavirus en de plannen voor de toekomst. Cor Ottens, de presentator van de dag, neemt het van haar over en vertelt onder meer welke onderwerpen op het programma staan.

Bekijk de video
Jantien Westerveld, directeur van Méér Muziek in de Klas, opende de eerste officiële landelijke MuziekTafeldag

Deelsessies ronde 1

Langetermijnborging van muziekonderwijs

“Cruciaal in het willen borgen van muziekonderwijs is dat je ervoor zorgt dat scholen weten wat het betekent en dat niet meer kwijt willen!” ­ ­­­- J­udith Oussoren

Samenwerking loopt in iedere regio op de manier die bij die regio past. Wat zijn de succesfactoren en waarom loopt het soms stroef? We zoeken de knelpunten en lossen ze op met mooie inzichten uit andere regio’s. Wat is eigenlijk goede samenwerking? Hoe breed gedragen moet een MuziekAkkoord zijn? Staat de school altijd centraal? Of kan de impuls ook vanuit de omgeving komen? Wie voert het akkoord uit? Hoe ver ga je in het ‘houden aan en aanspreken op’ de afspraken uit het akkoord? En hoe krijg en hou je iedereen in de rol die het beste past? We identificeerden de belangrijkste hobbels en zochten naar een ingang voor nog meer succes.

Bekijk de video

Delen van opbrengsten

Gedurende deelsessies ronde 1 ‘Langetermijnborging van muziekonderwijs’ spraken deelnemers online met Dave Ensberg (ambassadeur van Méér Muziek in de Klas) over hoe hobbels in het samenwerkingsproces op te lossen en met Chantal de Bonth (specialist cultuureducatie bij het LKCA) over de ‘Koppeling tussen het binnen- en buitenschoolse aanbod’. Na afloop wordt aan tafel al even kort het net opgehaald uit deze deelsessie. Dit wordt verder besproken in het middagprogramma.

Bekijk de video

Ontvangst van erevoorzitter Koningin Máxima

Erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas, Koningin Máxima, was ook aanwezig om in gesprek te gaan met de betrokkenen. De Muziekschool van Katwijk verwelkomde haar met een muzikale verrassing.

Bekijk de video
Ontvangst van H.M. Koningin Máxima op de landelijke MuziekTafeldag

Rondetafelgesprek 1 met erevoorzitter Koningin Máxima

In de school: betrekken van scholen/toerusting van leerkrachten

Koningin Máxima ging in gesprek met de MuziekTafels. De deelnemers wisselden goede voorbeelden uit, gaven elkaar advies en bespraken welke stappen nog genomen moeten worden om ieder kind van muziekonderwijs te voorzien. In dit eerste rondetafelgesprek spraken ze over het betrekken van scholen en de toerusting van leerkrachten.

Bekijk de video
Rondetafelgesprek 1 met erevoorzitter Koningin Máxima

Rondetafelgesprek 2 met erevoorzitter Koningin Máxima

Buiten de school: koppeling binnen-buitenschools

In hoeverre lukt het de regio’s om een goede koppeling tussen binnen- en buitenschoolse activiteiten te maken? Is de combinatie essentieel voor succes? Welke ruimte geeft CmK om de koppeling tussen binnen- en buitenschools (verder) te ontwikkelen? In hoeverre is buitenschools aanbod van invloed op de binnenschoolse activiteiten en welke variaties zien we? Verandert het buitenschoolse aanbod als gevolg van beter muziekonderwijs? Is de samenwerking een doel of juist een middel om tot goed muziekonderwijs te komen? We zochten naar praktische handvatten om een stap in de regio te kunnen zetten.

Bekijk de video

Deelsessies ronde 2

Hoe hobbels in het samenwerkingsproces op te lossen

Nu steeds meer kinderen muziekonderwijs krijgen, is het tijd om naar de lange termijn te kijken. De Impulsregeling was niet bedoeld om een tijdelijke opleving te bewerkstelligen, maar beoogde juist dat kinderen structureel muziekonderwijs krijgen van de kleutergroep tot groep 8. Hoe gaat het met die verankering? Welke plek heeft muziekonderwijs in de verschillende regio’s? Waar gaat het heel goed en waar liggen de risico’s? Is de visie op muziekonderwijs van invloed? Welke rol speelt het schoolbeleid en hoe belangrijk is vakoverstijgend onderwijs (curriculum.nu)? We deelden ervaringen, beantwoordden (elkaars) vragen en wisselden succesfactoren voor borging uit.

Bekijk de video

Wrap-up

“Zorg voor een structureel platform per regio om de lange termijn borging ook daadwerkelijk te realiseren.” - Cécile Servaes

Aan het einde van het programma konden de deelnemers met een tas vol concrete handvatten terug naar de regio's om het muziekonderwijs weer een stap verder te brengen. We bedanken alle deelnemers voor hun bijdrage aan de landelijke MuziekTafeldag. In de aankomende maanden gaan we onderwerpen die onbesproken zijn gebleven verder met elkaar oppakken.

Bekijk de video

Kijkt u liever de landelijke MuziekTafeldag in zijn geheel? Ga dan naar ons YouTubekanaal. Voor vragen, advies of opmerkingen kunt u natuurlijk altijd terecht bij uw accountmanager.

Foto credits: Set Vexy

Bekijk ook

  • Vijfstappenplan

  • Structureel muziekonderwijs voor alle basisschoolkinderen in het Caribisch gebied

  • Allereerste MuziekSpeeltuin voor basisschoolleerlingen in Rotterdam