Muziek en Meer Digitaal

Muziek en Meer Digitaal

Muziek en Meer Digitaal is een methode waarbij de lessen in willekeurige volgorde te geven zijn. Ook zijn verschillende lessen voor verschillende groepen te geven. Vanaf groep 5 is er een doorgaande leerlijn over muzieknotatie. Alle muzikale domeinen komen in deze methode aan bod. 

Muziek en Meer Digitaal heeft:

  • lessen voor groep 1 tot en met groep 8
  • een doorlopende leerlijn vanaf groep 5
  • een relatie met andere cultuurvakken 
  • de mogelijkheid het digibord te gebruiken
  • lessen van 5 tot 30 minuten

Muziek en Meer Digitaal heeft geen:

  • relatie met niet-cultuurvakken
  • leerlingvolgsysteem of toetsing


Muziek en Meer Digitaal kan vergeleken worden met andere muziekmethodes door middel van de door het LKCA opgestelde matrix

Klik hier om meer te weten te komen over Muziek en Meer Digitaal