Pabo's & conservatoria

Pabo's & conservatoria

Goed muziekonderwijs op basisscholen begint bij afgestudeerde pabostudenten die muziekles durven en kunnen geven. In 2019 maakten we, samen met het Fonds voor Cultuurparticipatie en het ministerie van OC&W, bekend dat álle 42 pabo’s in Nederland hun studenten weer structureel muziekonderwijs gaan geven. Iedere pabo kan gebruik maken van de subsidieregeling 'Professionalisering Muziekonderwijs'.

In 2020 ondertekenden alle pabo’s en conservatoria van Nederland het MuziekopleidersAkkoord waarmee zij een langetermijnsamenwerking van twaalf jaar sloten. Doel van het Akkoord is om ervoor te zorgen dat toekomstige groeps- én vakleerkrachten gemotiveerd en met goede kennis en vaardigheden muziekonderwijs kunnen geven op de basisschool. Een belangrijke stap op weg naar muziekonderwijs voor alle kinderen in Nederland en het Caribisch gebied!

Lees meer over het MuziekopleidersAkkoord en succesverhalen vanuit de pabo's: