Privacyverklaring

Privacyverklaring

Informatie over het opvragen van persoonsgegevens

Om aanwezig te kunnen zijn bij ons evenement, vragen wij uw persoonlijke gegevens op. Deze gebruiken we voor de volgende doeleinden:

  1. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens (roepnaam, achternaam en e-mailadres) om u voorafgaand en na afloop van het evenement, indien nodig, per e-mail van de laatste informatie te voorzien. Twee weken na het evenement worden deze gegevens verwijderd, tenzij u heeft aangegeven om de nieuwsbrief te willen ontvangen.
  2. Vanwege veiligheidsredenen moeten alle aanwezigen gescreend worden. Hiervoor heeft de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging uw voornamen, achternaam en geboortedatum nodig. Wij delen deze gegevens met niemand anders en direct na afloop van het evenement worden deze gegevens vernietigd. Tijdens het evenement vindt er een persoonscontrole plaats en dient u een identiteitsbewijs mee te nemen.