Privacyverklaring

Privacyverklaring

Informatie over het opvragen van persoonsgegevens

Om aanwezig te kunnen zijn bij de ondertekening van het MuziekAkkoord, hebben wij uw persoonlijke gegevens nodig. Dit doen wij om u voorafgaand en na afloop van het evenement per e-mail van de laatste informatie te voorzien. Twee weken na het evenement worden deze gegevens verwijderd, tenzij u heeft aangegeven om de nieuwsbrief te willen ontvangen.