Thuis hoor ik weer echte muziek

Thuis hoor ik weer echte muziek

Deelsessie 3 - symposium

Prof. dr. Evert Bisschop Boele

Expert bij deze deelsessie is Prof. dr. Evert Bisschop Boele.
Evert Bisschop Boele studeerde schoolmuziek in Maastricht en etnomusicologie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde aan de Georg-August-Universität Göttingen. Hij gaf muziekles aan een middelbare school, werkte voor de Landelijke Pedagogische Centra, was hoofd van een opleiding Docent Muziek, en is nu lector Kunsteducatie aan de Hanzehogeschool Groningen, waar hij de Onderzoeksgroep Kunsteducatie leidt. Ook is hij bijzonder hoogleraar Betekenis van Cultuurparticipatie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij houdt zich onder andere bezig met het ontwikkelen van het concept ‘idiocultureel muziekonderwijs’ en met het bestuderen van een shantykoor waar hij zelf ook in zingt.

Over de deelsessie 'thuis hoor ik weer echte muziek'

Muziekonderwijs moet gaan over thuis en de rest van de wereld, over gisteren en morgen, en vooral ook over nu. In de deelsessie zal ik vier beweringen uitleggen die samen weergeven hoe ik tegen muziekonderwijs op de basisschool aankijk: 1) Muziek is een duizenddingendoekje. 2) Alle leren is biografisch. 3) Muziekonderwijs is van niemand. 4) Wie onderwijst moet pedagoog willen zijn. Mijn mening over zingen als een ‘natuurlijk vertrekpunt’ blijft nog even een verrassing…

“Muziekonderwijs werkt alleen als het gaat over het muzikaal in-de-wereld-komen van elke individuele leerling.”


  • Gespreksleider bij deze deelsessie is Suzan Lutke, adviseur, consultant, docent, trainer en coach op het gebied van muziekonderwijs.