Vijfstappenplan

Vijfstappenplan

voor de financiering van het muziekonderwijs in jouw regio

Je hebt samen met een aantal partners een geweldig idee om meer muziek in de klas voor elkaar te krijgen op de basisscholen in jouw regio. De vraag is nu: waar komt het geld vandaan om je plannen structureel te financieren? Welke financieringsbronnen zijn er en hoe ga je te werk?

Extra budget werven lijkt een hele opgave, maar als je goed voorbereid bent, goed samenwerkt en het op een gestructureerde manier aanpakt, kun je zeker succes behalen. Er zijn meer financiers die willen bijdragen dan je misschien denkt – maar je moet ze wel weten te overtuigen. Daarvoor is een gedegen voorbereiding nodig: zorg dat je met een goed verhaal komt. Inspirerend, goed onderbouwd en realistisch van opzet. Zo kweek je enthousiasme bij potentiële gevers, én vertrouwen in het plan en de organisatie ervan.

Op deze pagina gaan we steeds kort in op de stappen die je samen met de betrokken partners kunt zetten om de financiering op te zetten. Per stap kun je vervolgens een handzame reader downloaden die dieper op de stap in gaat.

STAP 1: Maak een plan

Meer muzieklessen op de lokale basisschool. Muzikale energizers om de leerlingen weer bij de les te krijgen. Tafels leren op muziek. Ondersteuning van leerkrachten door vakleerkrachten... Er zijn enorm veel mogelijkheden om muziek in de klas te stimuleren. Hoe kom je van een goed idee tot een geslaagde uitwerking? De eerste stap: schrijf een plan! Dat plan hoeft nog niet meteen heel omvangrijk te zijn: een korte notitie is ook al een goed uitgangspunt. Het gaat erom dat je doel, doelgroep, acties, middelen enzovoort vastlegt. Zo’n plan is nodig voor de uitvoering, maar allereerst om financieringspartners enthousiast te maken en te laten beoordelen of je initiatief hun steun verdient.

In Stap 1 komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Het plan: dit staat er in
 • Zo maak je je doelen helder
 • Onmisbaar: de case for support
Download de reader over Stap 1

STAP 2: Stel een begroting op

Zodra je beschikt over een plan (zie Stap 1), zijn de kaders van het initiatief helder. De volgende stap is het plan te vertalen naar geld. Hoeveel is beschikbaar, hoeveel is aanvullend nodig? Daarvoor maak je een begroting: een overzichtelijke schatting van de kosten van medewerkers, huisvesting, materialen, instrumenten, productie en uitvoering.

In Stap 2 komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Een begroting maken: zo begin je
 • Een begroting opstellen in Excel
Download de reader over Stap 2

STAP 3: Ga op zoek naar financieringsbronnen

Aan de hand van plan en begroting heb je een duidelijk beeld van het initiatief, van de omvang en van de vereiste middelen. Mooi! Alleen ... hoe kom je aan de middelen om dat plan te verwezenlijken? Tijd om de mogelijkheden voor financiering te verkennen.In

Stap 3 komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Werk met een fondsenwervingsteam
 • Breng de financieringsmogelijkheden in kaart (overheidssubsidies, bijdragen van vermogensfondsen, zoals VSBfonds, maatschappelijke sponsoring uit bedrijven en serviceclubs, geld ophalen via crowdfunding, acties en evenementen).
Download de reader over Stap 3

STAP 4: Maak een dekkingsplan

Je hebt een plan, een begroting, en je hebt kansrijke bronnen geselecteerd voor de financiering. Om je financiële strategie compleet te maken, heb je nog één ding nodig: het dekkingsplan. Daarin zet je hoe je het totaalbedrag uit je begroting gaat financieren: waar haal je het geld vandaan? Het dekkingsplan laat zien welke baten de begroting zullen dekken. De totale kosten uit de begroting en de totale inkomsten uit het dekkingsplan komen dus overeen.

In Stap 4 komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Wat neem je op in het dekkingsplan?
 • Hoe ziet het dekkingsplan eruit?
Download de reader over Stap 4

STAP 5: Aan de slag - werven in de praktijk

In vier stappen heb je de basis gelegd voor een succesvolle wervingscampagne. Nu ga je met je fondsenwervingsteam (zie Stap 3) aan de slag om de beoogde middelen daadwerkelijk binnen te halen bij jouw beoogde financieringsbron(nen). Hoe pak je dat aan? Hoe dien bijvoorbeeld een aanvraag in bij een fonds, en hoe ga je te werk als je sponsors wilt benaderen?

In Stap 5 komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Overheidssubsidie aanvragen
 • Een aanvraag indienen bij een vermogensfonds
 • Geld binnenhalen via maatschappelijke sponsoring
 • Een inzamelingsactie opzetten
Download de reader over Stap 5

Alles in één

Liever alle stappen in een keer downloaden? Dat kan!

Download het complete Stappenplan

Op woensdag 2 september vond de webinar 'Money, money, money...' plaats. Tijdens deze webinar gaven we tips en advies voor het opzetten van structurele financiering voor muziekonderwijs. We bespraken hoe je het bedrijfsleven, fondsen en serviceclubs betrekt en lichtten een paar praktische voorbeelden uit. Ook konden kijkers hun vragen live stellen. Kijk hierboven het webinar terug.

Lees verder

 • Good practice: CHV Academy, gemeente Meierijstad

 • Good Practice: Rotaryclub Amstelveen