Voor muziek een tien

Voor muziek een tien

Deelsessie 8 - symposium

Tim Post

Expert bij deze deelsessie is Tim Post.
Tim Post promoveert als onderwijspsycholoog aan de Universiteit Twente bij het onderzoekscentrum Wetenschapseducatie en Talentontwikkeling. Hij ontwikkelt training, coaching en didactische gereedschappen voor leerkrachten in het basisonderwijs voor het stimuleren en inschatten van het nieuwsgierige en creatieve denken van kinderen. Daarvoor staan vormen van onderzoekend, ontwerpend en vakdoorbrekend onderwijs centraal. Tim werkt samen met leerlingen, leerkrachten, ondernemers en beleidsmakers aan het onderwijs voor morgen.

Standpunt over muziekonderwijs
Muziek als vak én als denkwijze: Onderzoeken, reflecteren en ontwerpen met muziek.

Over de deelsessie 'Onderzoeken, reflecteren en ontwerpen met muziek'

Wat kunnen leraren doen om leerlingen aan te zetten tot nieuwsgierig leren met en vanuit muziek? Wat doen leerlingen zelf? Wat typeert nieuwsgierige leerlingen eigenlijk en welke onderwijsinterventies wekken nieuwsgierigheid? Nieuwsgierigheid vormt immers een belangrijke motor voor leren. Het is de kunst allereerst een klasklimaat te scheppen waarin leerlingen het belang leren inzien van het stellen van nieuwsgierige en creatieve vragen over muziek. En vervolgens kansen benutten om deze vragen te delen, te onderzoeken en te beantwoorden. Zo ervaar je met elkaar persoonlijke groei en sociale waardering. Met behulp van het Cultureel Zelfportret reflecteren leerling en leerkracht samen op de ontwikkeling en leerdoelen van de leerling, eigentijds en interactief. In deze deelsessie zal theorie over het stimuleren en inschatten van het nieuwsgierige leren van leerlingen worden gekoppeld aan volgen en vervolgen van ontwikkeling binnen muziekonderwijs.

Tim wordt tijdens deze deelsessie bijgestaan door Janneke Hagenaar, betrokken bij de ontwikkeling van het Cultureel Zelfportret in opdracht van Kunstloc Brabant. Het Cultureel Zelfportret is een onderdeel van De Cultuur Loper.

  • Gespreksleider bij deze sessie is Philip Reijns, inspecteur van het Onderwijs - OC&W.