Werkgroep Kennisontwikkeling

Werkgroep Kennisontwikkeling

Kennisontwikkeling en -deling vanuit het MuziekopleidersAkkoord

Een van de pijlers van het MuziekopleidersAkkoord is kennisontwikkeling en -deling. Hierover buigt de werkgroep Kennisontwikkeling zich. Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de pabo’s, conservatoria en het onderwijs. De werkgroep onderzoekt op welke onderwerpen en hoe pabo’s en conservatoria de komende jaren het beste kennis met elkaar kunnen delen en ontwikkelen en hoe het onderwijs daar van kan profiteren. Zij kozen hiervoor drie thema’s: vakintegratie, stagebegeleiding en muziek- en leertechnologie. Met deze thema’s gaan kernteams de komende jaren aan de slag.

Stagebegeleiding

Er is vaak weinig aandacht voor muziekonderwijs binnen de stages van pabostudenten. Het vergroten van die aandacht is daarom een van de belangrijkste focuspunten van het kernteam Stagebegeleiding. Het team bestaat uit docenten van de Marnix Academie, Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Leiden, en van het Koninklijk Conservatorium Den Haag en Conservatorium van Amsterdam en wordt geleid door Suzan Overmeer van het Koninklijk Conservatorium.

Het team werkt aan kennisontwikkeling door bijvoorbeeld observatie- en stagebeoordelingsformulieren met elkaar te delen, en te bepalen waar nog kansen liggen voor muziekonderwijs. Ook organiseert het team regelmatig bijenkomsten waarin good practices worden gedeeld, bijvoorbeeld over de samenwerking tussen pabostudenten en studenten van de conservatoriumopleiding Docent Muziek.

Muziek- en onderwijstechnologie

Een aantal opleidingen zet muziek- en onderwijstechnologie al veel in, maar het is nog lang niet overal bekend terrein. Door muziek- en onderwijstechnologie in te zetten, ontstaan er mogelijkheden om het muziekonderwijs verder te ontwikkelen en te moderniseren. Het kernteam, dat geleid wordt door Bert van Uffelen van Hogeschool Rotterdam, richt zich de komende tijd vooral op het inventariseren van wat er binnen verschillende opleidingen gebeurt, zowel op docent- als studentniveau.

Daarnaast wil het kernteam collega’s inspireren via workshops en het delen van good practices. Er zijn twee inspiratieworkshops gepland: op woensdag 21 april en woensdag 16 juni. Details van de workshops vindt u binnenkort op deze pagina.

Vakintegratie

De meeste pabo’s zijn bezig de mogelijkheden van vakintegratie te verkennen; veel pabo’s zetten het ook al in. Voor muziekonderwijs liggen hier kansen en het kernteam Vakintegratie speelt daar op in. Er is veel behoefte aan concrete voorbeelden en gereedschap om meer grip op het onderwerp te krijgen. De wedstrijd Lesontwerp vakintegratie die we in het najaar van 2020 organiseerden, was een eerste stap om voorbeelden te verzamelen en leerkrachten en studenten zelf aan de slag te laten gaan.

Het kernteam wordt geleid door Benno Spieker van Méér Muziek in de Klas en ArtEZ Conservatorium Enschede en werkt in wisselende samenstellingen in zogenaamde sprints toe naar nieuwe activiteiten. De komende weken buigt de eerste samenstelling zich over de verschillende niveaus van vakintegratie (zoals expert vakintegratie Rens Gresnigt die heeft geformuleerd) en hoe die in te zetten zijn bij de activiteiten van het kernteam.