Zangexpress

Zangexpress

Zangexpress richt zich op het regelmatig zingen met kinderen en is geschikt voor de hele basisschool. De methode wordt digitaal aangeboden en vereist geen muzikale voorkennis. Het is mogelijk om thematisch te werken. 

Zangexpress heeft:

  • lessen voor groep 1 tot en met groep 8
  • een doorlopende leerlijn 
  • een relatie met andere cultuurvakken 
  • de mogelijkheid het digibord te gebruiken 
  • schoolinstrumenten nodig om de lessen te kunnen geven
  • lessen van 20 tot 40 minuten

Zangexpress heeft geen:

  • leerlingvolgsysteem of toetsing 


Om andere methoden met Zangexpress te kunnen vergelijken is deze matrix opgesteld. 

Klik hier om meer te weten over te komen over Zangexpress