ZingZo!

ZingZo!

ZingZo! is een zangmethode waarbij zingen wordt gecombineerd met luisteren, improviseren en componeren. Het lesmateriaal is gebaseerd op verschillende thema's. Muzikale begeleiding van bijvoorbeeld een piano of gitaar is gewenst. 

ZingZo! heeft:

  • lessen voor groep 1 tot en met groep 8
  • een doorlopende leerlijn 
  • een relatie met andere cultuurvakken 
  • lessen van 45 minuten
  • schoolinstrumenten nodig om de les te kunnen geven

ZingZo! heeft geen:

  • relatie met niet-cultuurvakken
  • leerlingvolgsysteem of toetsing 
  • mogelijkheid de methode te gebruiken zonder muzikale voorkennis 
  • mogelijkheid het digibord te gebruiken


ZingZo! kan je via deze matrix met andere methoden vergelijken. 

Meer weten of ZingZo! als methode? Klik hier