Muziek Online in de Klas

Muziek Online in de Klas

Serieus muziekonderwijs dat kinderen raakt en blij maakt!

Serieus muziekonderwijs dat kinderen raakt en blij maakt!

Muziek Online in de Klas is een digitale muziekmethode voor groep 1/2 t/m 8. In korte, interactieve video’s dagen muziekjuf Barbe en Laureen de kinderen uit: zingen, bewegen, en spelletjes waarbij de kinderen het gevoel hebben dat de online juf echt in de klas staat. De kinderen kunnen heerlijk opgaan in een muzikaal leermoment dat werkt als een ‘energizer’ en een welkome ‘break’ is in een drukke lesdag.

Je kunt de methode in twee versies gebruiken: als doorlopende leerlijn of modulair. De methodische lijn gaat uit van het SLO-kader en de muzikale domeinen, met een veelheid aan stijlen (belevingswereld) en (wereld) liedjes. Vele didactische werkvormen maken de methode dynamisch waarbij elk kind in zijn kracht wordt aangesproken.


"Het uitgangspunt is samen met de leerlingen actief muziek maken op basis van hun eigen inbreng."

Typisch Muziek Online in de Klas

  • Muziek is een serieus vak;
  • Interactief muziekonderwijs;
  • Regelmatig rooster aan video’s;
  • Docentboek en leerlingenboek gekoppeld aan online video’s voor verdieping;
  • Scholing voor leerkrachten, instructie voor hele team en workshop voor pabo-studenten;
  • Gebaseerd op de succesvolle doorgaande leerlijn ZingZo! (Muziekschool Amsterdam).

Doelgroep

De primaire doelgroep van Muziek Online in de Klas is de groepsleerkracht met geen tot weinig ervaring in het muziekonderwijs. De methode is ook geschikt voor groepsleerkrachten met meer ervaring en vakleerkrachten muziek.

De methode biedt twee mogelijkheden:

  1. De doorgaande leerlijn: al het lesmateriaal wordt behandeld volgens een vast rooster. In een vaste volgorde volg je de video-lessen in 5 periodes gedurende het hele jaar waarbij alle thema’s aan bod komen.
  2. De module-versie: je kiest thema’s uit het lesmateriaal en roostert die gedurende de 5 periodes naar eigen inzicht.

De video’s kunnen op zich staand gebruikt worden maar ook als startpunt dienen voor vakleerkrachten en musici in de klas. Docenthandleidingen en muziekwerkboeken voor kinderen maken deze online methode compleet en veelzijdig.

Praktische informatie

Trainingen & workshops:
Instructie voor hele schoolteam / cursus voor individuele leerkrachten / workshop voor pabo-studenten

Differentiatiemogelijkheden
Gebruikmaking van het muziekwerkboek voor de kinderen.

Ingebouwde tools
De ritmefruitmachine.

Nodig om Muziek Online in de Klas te gebruiken

  • Digitaal schoolbord
  • Optioneel: klankstaven en andere schoolinstrumenten, eigen instrumenten van leerlingen, leerlingenboekjes

Vorm
Muziek Online in de Klas is volledig online te gebruiken. Er is een docentenhandleiding en een werkboekje voor leerlingen. Daarnaast zijn er ook songboeken.

Prijs
€ 250,- per jaar voor de hele school.

Handige externe links
Website: www.muziekonlineindeklas.nl

Interesse?

Ga naar de website van Muziek Online in de Klas