Bestuurswisseling voorzitter Méér Muziek in de Klas

Bestuurswisseling voorzitter Méér Muziek in de Klas

20 jun. 2024

Afscheid Mevrouw Carolien Gehrels als voorzitter

Op donderdag 20 juni namen we afscheid van mevrouw drs. Carolien Gehrels die na de maximale zittingstermijn, het stokje overdraagt aan de heer drs. Arno Brok als voorzitter van het bestuur van stichting Méér Muziek in de Klas.

Mevrouw Carolien Gehrels heeft aan de basis gestaan van het ontstaan van de stichting Méér Muziek in de Klas. In 2014 gaf het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de opdracht aan Commissie Gehrels om een handreiking op te stellen voor het muziekonderwijs op de basisschool. In deze Handreiking Muziekonderwijs stonden concrete actiepunten om de doelstelling, structureel muziekonderwijs voor alle basisschoolkinderen, te bereiken. We zijn haar zeer erkentelijk voor haar waardevolle bijdragen aan Méér Muziek in de Klas de afgelopen jaren. We danken haar voor haar inspirerende leiderschap, de plezierige samenwerking en tomeloze inzet voor onze stichting.

Mevrouw Carolien Gehrels: Na ruim 9 jaar neem ik afscheid als voorzitter van het bestuur. Het was een prachtige periode waarin we de stichting hebben opgericht om bij te dragen aan meer en goed muziekonderwijs voor álle kinderen op de basisscholen. Dankzij de steun van de ministers van cultuur en onderwijs, private fondsen en het bedrijfsleven hebben we een effectieve aanpak ontwikkeld die nu ook in andere kunstdisciplines en in het voortgezet onderwijs toepasbaar is. Méér dans, méér mode, méér koken, méér film; er is meer dan genoeg te doen en vol vertrouwen draag ik het stokje over. Dank aan zeer velen voor de vrolijke, intensieve en productieve samenwerking.

De heer drs. Arno Brok kijkt uit naar zijn nieuwe rol

De heer drs. Arno Brok volgt mevrouw Carolien Gehrels op als voorzitter van het bestuur. De heer Brok is commissaris van de Koning in de provincie Fryslân. Hij is voorzitter van Provinciale Staten en voorzitter en lid van het college van Gedeputeerde Staten. Als rijksheer vertegenwoordigt hij de regering en is als zodanig het 'gezicht' van het bestuur van de provincie Fryslân. Hij is daarnaast voorzitter van het Cultuurfonds Fryslân en was eerder burgemeester van Sneek en Dordrecht.

De heer Arno Brok draagt kunst en cultuur een warm hart toe en kijkt uit naar zijn rol als voorzitter bij Méér Muziek in de Klas: Ik verheug me zeer om me in te zetten voor de Stichting Méér Muziek in de Klas. Het is belangrijk dat kinderen in de klas of daarbuiten in aanraking komen met muziek en andere vormen van cultuur. Cultuurbeoefening verruimt de blik op de wereld, inspireert, verbeeldt en verbindt en draagt zo bij aan een vitale samenleving.

Wij zijn blij met de benoeming van de heer Arno Brok en zijn er van overtuigd dat hij met zijn kennis, ervaring en netwerk veel waarde gaat toevoegen aan Méér Muziek in de Klas. We kijken uit naar een mooie samenwerking.

Nieuwste artikelen

  • Train-de-Trainer cursus verspreid kennis over Muzikaal Spel voor Kleuters

    9 jul. 2024

  • Vervolg Art Camp op Noorderpoort College

    8 jul. 2024

  • Chip-reus en muziekschool werken samen aan meer muziekonderwijs in de regio

    5 jul. 2024