Vacature Penningmeester en Algemeen lid Bestuur Méér Muziek in de Klas

Vacature Penningmeester en Algemeen lid Bestuur Méér Muziek in de Klas

15 okt. 2021

Per dinsdag 23 november 2021 ontstaan er in het bestuur twee vacatures, vanwege het vertrek van twee leden. Het gaat om de functies van:

Penningmeester en algemeen bestuurslid


De nieuwe bestuursleden hebben aantoonbare deskundigheid en professionele ervaring op het gebied van financiën/ ondernemerschap (penningmeester, zie onder) en onderwijs/ jeugd/ inclusie (algemeen bestuurslid, zie onder). Alle leden van het bestuur hebben daarbij:

 • een brede maatschappelijke belangstelling;
 • relevante ervaring c.q. netwerken en zijn bereidwillig om die in te zetten voor het doel van de stichting;
  affiniteit met de missie, visie en doelstellingen van Méér Muziek in de Klas;
 • een generiek strategisch en beleidsmatig inzicht;
 • bestuurlijke/toezichthoudende kwaliteiten en inzicht in complexe organisaties;
 • inzicht in taken en rollen tussen bestuur en de directeur en bekendheid met de issues van governance;
 • onafhankelijkheid ten opzichte van de directeur en ten opzichte van de overige bestuursleden, in formele zin en in mentale houding;
 • de vaardigheid om goede vragen te stellen, door te vragen en in te grijpen als dat nodig is, en ‘een rechte rug’ te hanteren bij moeilijke beslissingen;
 • een integere houding en vertonen goed voorbeeldgedrag;
  voldoende tijd beschikbaar om vergaderingen bij te wonen en deze voor te bereiden;

NB. Het bestuur hecht waarde aan diversiteit en inclusiviteit. Derhalve is er expliciet oog voor een mix van bestuursleden in termen van sekse, leeftijd, culturele achtergrond en dergelijke.

Profiel penningmeester

Voor de algemene profielschets van het bestuur van Méér Muziek in de Klas, zie het Bestuursprofiel. De penningmeester:

 • heeft een gedegen financieel-economische achtergrond door opleiding en/ of ervaring op dat gebied;
 • heeft bestuurlijke ervaring en weet om te gaan met interne stakeholders en de externe accountant;
 • heeft bij voorkeur affiniteit met financieel-strategische beleidscycli in publiek-private samenwerkingen;
 • heeft ervaring met risicobeheer;
 • heeft ervaring met ondernemerschap en bezit een relevant netwerk binnen het bedrijfsleven;
 • heeft affiniteit met muziekonderwijs en/ of primair onderwijs;

De penningmeester is adviseur en klankbord van de directeur inzake financiële rapportages en begrotingen en fungeert als expert binnen het bestuur hierover. Hij/ zij geeft samen met andere bestuursleden advies bij financieel-strategische besluitvorming en budgettering. Hij/ zij denkt in kansen voor nieuwe inkomstenstromen en geeft daarin gevraagd en ongevraagd advies.

Profiel algemeen bestuurslid

Voor de algemene profielschets van het bestuur van Méér Muziek in de Klas, zie het Bestuursprofiel.Het algemeen bestuurslid

 • heeft een gedegen achtergrond door opleiding en/ of ervaring op een van de volgende gebieden: Openbaar bestuur en politiek (overheid), Juridische zaken, Artistiek muzikale visie/ innovatie/ opleidingen, Onderwijs/ jeugd, Financiën/ ondernemerschap, Media/ Communicatie.
 • heeft bestuurlijke ervaring en weet om te gaan met diverse stakeholders;
 • heeft affiniteit met muziekonderwijs en/ of primair onderwijs;
 • heeft bij voorkeur affiniteit met publiek-private samenwerkingen.

Daarbij gaat de voorkeur uit naar een bestuurslid dat weet wat er leeft in de maatschappij, weet wat er speelt in het primair onderwijs en/ of dat ervaring heeft in het werken met specifieke doelgroepen.

Het algemeen bestuurslid is adviseur en klankbord van de directeur inzake de thema’s en werkgebieden waarover hij/zij expertise bezit. Hij/ zij geeft samen met andere bestuursleden advies bij strategische, inhoudelijk besluitvorming inzake deze thema’s. Hij/ zij denkt in kansen om het muziekonderwijs op de basisschool verder te versterken langs de verschillende beleidslijnen en geeft daarin gevraagd en ongevraagd advies.

Download de volledige vacature voor het profiel bestuur Méér Muziek in de Klas

Praktische informatie en procedure

Als u zich in een van deze profielen herkent, horen wij graag van u. De sollicitatieprocedure bestaat uit een selectie op basis van een (korte) motivatiebrief en CV en een kennismakingsgesprek met de bestuurscommissie De benoeming is voorzien per dinsdag 23 november 2021.Uw (korte) motivatiebrief en cv kunt u versturen per email o.v.v. de functietitel naar info@meermuziekindeklas.nl t.a.v. Carolien Gehrels, voorzitter van Bestuur. Voor meer inhoudelijke informatie over Méér Muziek in de Klas kunt u terecht op www.meermuziekindeklas.nl. U kun ook ons bestuursreglement en directiereglement lezen. Voor specifieke vragen over de profielschets en/of de procedure kunt u telefonisch terecht bij Jantien Westerveld, directeur Méér Muziek in de Klas: 020 - 82 04 734.

We zien uw reactie graag uiterlijk vrijdag 29 oktober 2021 tegemoet.

Nieuwste artikelen

 • Méér Muziek in de Klas Bokaal voor Landsmeer

  17 mei 2022

 • Zeeuwind doneert geld voor muziekinstrumenten voor speciaal onderwijs in Zeeland

  12 mei 2022

 • Tiel ontvangt Méér Muziek in de Klas Bokaal

  12 mei 2022