ZingZonline.nl

ZingZonline.nl

Een gratis toegankelijke leerlijn om dagelijks mee te oefenen

Beter elke dag 7/8 minuten muziek maken dan 1 keer in de week 45 minuten. Cruciaal voor het vak muziek is dagelijkse oefening. Vraag het iedere muzikant!

ZingZonline.nl is een lange leerlijn muziek, net als rekenen en taal (methodisch/didactische opbouw). Kinderen worden benaderd als mede-‘muzikanten’ waarbij ownership uitgangspunt is.

Voor groep 3 en 4 is er elke dag een korte energizer met een thematiek die aansluit bij de leerlingen. Voor groep 5 zijn er drie energizers per week. Voor de bovenbouw komen er 2 vanaf januari 2020.

Klik hier voor meer informatie over ZingZonline en het lesmateriaal

Deel deze praktische tip

Nieuwste praktische tips

  • Luister-, kijk en fantaseerboek 'Ezelsoortjes'

    14 jun. 2021

  • Zing mee met ons eigen songfestivallied ‘Open up’!

    21 mei 2021

  • Leer een Ierse stepdance

    20 mei 2021