ZingZonline.nl

ZingZonline.nl

Een gratis toegankelijke leerlijn om dagelijks mee te oefenen

Beter elke dag 7/8 minuten muziek maken dan 1 keer in de week 45 minuten. Cruciaal voor het vak muziek is dagelijkse oefening. Vraag het iedere muzikant!

ZingZonline.nl is een lange leerlijn muziek, net als rekenen en taal (methodisch/didactische opbouw). Kinderen worden benaderd als mede-‘muzikanten’ waarbij ownership uitgangspunt is.

Voor groep 3 en 4 is er elke dag een korte energizer met een thematiek die aansluit bij de leerlingen. Voor groep 5 zijn er drie energizers per week. Voor de bovenbouw komen er 2 vanaf januari 2020.

Klik hier voor meer informatie over ZingZonline en het lesmateriaal

Deel deze praktische tip

Nieuwste praktische tips

  • Fietsen | 9-12 jaar

    23 nov. 2022

  • Tweelingzusjesmagie | 7-8 jaar

    23 nov. 2022

  • Hanna en Hamza - Een bijzonder pakketje | 5-6 jaar

    23 nov. 2022