Joost Vaneker

Joost Vaneker

Accountmanager

Joost heeft een persoonlijke ambitie: “Zoveel mogelijk kinderen in het basisonderwijs in aanraking laten komen met muziek”. Hij werkt als accountmanager voor Méér Muziek in de Klas voor diverse regio’s. Daarnaast houdt hij zich bezig met de interne processen en projecten die erop gericht zijn het nog beter te kunnen doen voor lokale initiatieven om nog meer muziek in de klas te krijgen.

Wil je Joost bereiken, stuur dan een mail naar jvaneker@meermuziekindeklas.nl.

Joost Vaneker