Organisatie

De organisatie van Méér Muziek in de Klas bestaat uit een bestuur en een bureau dat de dagelijkse activiteiten coördineert en uitvoert. Het bureau wordt geleid door directeur Jantien Westerveld. Daarnaast is er een netwerk van ambassadeurs die het doel van Méér Muziek in de Klas steunen en dit actief uitdragen. Méér Muziek in de Klas wordt financieel en organisatorisch ondersteund door een aantal partners.
Headerorganisatie

                                                                                                            medewerkers


Bestuur

Aan het hoofd van de organisatie van Méér Muziek in de Klas staat een onbezoldigd bestuur dat bestaat uit zes bestuursleden:

  • Carolien Gehrels – European Director Big Urban Clients ARCADIS - (voorzitter)
  • Ryclef Rienstra – directeur VandenEnde Foundation (secretaris/penningmeester)
  • Joop van den Ende – voorzitter VandenEnde Foundation (lid)
  • Janneke van der Wijk - directeur Conservatorium Amsterdam (lid)
  • Saskia Laseur – notaris Van Doorne Advocaten (lid)
  • Robert Specken - managing director Opportunity Partners (lid)

De taken en verantwoordelijkheden van het bestuur en de directie zijn vastgelegd in een bestuurs- en directiereglement. Het bestuur volgt de Governance Code Cultuur.


Platform Ambassadeurs Muziekonderwijs

Méér Muziek in de Klas wordt actief ondersteund door een grote groep ambassadeurs. Hare Majesteit Koningin Máxima is erevoorzitter van het platform. Een overzicht van de ambassadeurs vind je hier.


Partners

Méér Muziek in de Klas wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners:Jaarverslag en beleidsplan

Lees hier het jaarverslag van 2016.

Bekijk hier het beleidsplan 2016 en de Handreiking muziekonderwijs 2020. ANBI

Méér Muziek in de Klas heeft de culturele ANBI-status en is geregistreerd onder RSIN-nummer: 854989626. Bekijk hier onze ANBI-gegevens.