Fondsen en sponsoren

Méér muziek door u!
Méér Muziek in de klas is een bijzondere samenwerking tussen de publieke en de private sector. Dat betekent dat een deel van onze projecten gefinancierd wordt door sponsors. Staat u achter de ambitie om alle 1.600.000 leerlingen in het basisonderwijs structureel en goed muziekonderwijs te geven? Steun ons dan en zorg voor méér muziek in de klas.


Kinderen hebben muziek nodig
Muziek vergroot hun wereld en levert een bijdrage op cognitief, emotioneel, sociaal en creatief vlak. Dat blijkt ook uit wetenschappelijk onderzoek. Het maken van muziek bevordert de ontwikkeling van de motoriek en het kinderbrein. Samen muziek spelen verbindt kinderen en versterkt hun sociale vaardigheden. En, niet onbelangrijk, muziek draagt bij aan betere schoolprestaties.


Landelijke campagne
Méér Muziek in de Klas laat leerkrachten, ouders en leerlingen zien en beleven hoe leuk en waardevol muziekonderwijs is. Dat doen we met een landelijke communicatiecampagne en een jaarlijkse muziekwedstrijd voor basisscholen, de daaraan verbonden auditiedagen, 12 Lang Leve de Muziek Shows primetime op zaterdagavond en Het Kerst Muziekgala in Ahoy in aanwezigheid van Koningin Máxima.


Duurzaam resultaat
Méér Muziek in de Klas bevordert de deskundigheid van docenten en studenten op basisscholen, pabo’s en conservatoria, ontwikkelt lesprogramma’s en stimuleert verbindingen tussen scholen en hun directe culturele omgeving voor een duurzame verankering van het muziekonderwijs.


Hare Majesteit Koningin Máxima als erevoorzitter
Méér Muziek in de Klas wordt actief ondersteund door een grote groep ambassadeurs met Hare Majesteit Koningin Máxima als erevoorzitter.

Samenwerken aan Méér Muziek in de Klas!
We doen een beroep op vermogensfondsen en bedrijven die muziekonderwijs een warm hart toedragen. We zoeken partners die geloven in onze ambities en zich willen inzetten om ervoor te zorgen dat álle kinderen in Nederland muziek in de klas krijgen. Partners die willen helpen de verbinding tussen de school, ouders en de culturele omgeving duurzaam te versterken.


Zij dragen al bij
Méér Muziek in de Klas wordt al mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen, bedrijven en instellingen. Wij zijn hen allen zeer dankbaar voor hun steun. 

                                                                        Elise van Weede Fonds
                                                                        Sayers Fonds
                                                                        Van der Jagt Zwolsman Fonds


Deze fondsen dragen muziekonderwijs een warm hart toe en ondersteunen Méér Muziek in de Klas meerjarig om haar doel te bereiken. Deze organisaties dragen bij aan onze activiteiten om kinderen en leerkrachten enthousiast te maken voor meer en beter muziekonderwijs. 


Interesse?
Wij praten graag met u door over de mogelijkheden voor samenwerking. U kunt contact opnemen met Jantien Westerveld, directeur, via 020 8204 730 of jwesterveld@meermuziekindeklas.nl.