Voorbeeldenbank

Wij maken samen muziek

Stichting Rapucation
Rapucaton

Met de laagdrempelige methode 'Wij maken samen muziek' kan iedere leerkracht, wel of niet muzikaal aangelegd, het hele jaar door muziek maken met de klas. 

Methode met gebaren
De methode is gebaseerd op gebaren. Binnen de groep is de leerkracht of een leerling de dirigent, de rest van de groep is muzikant. De dirigent stuurt de muzikanten aan met behulp van gebaren, maar de muzikanten beslissen zelf wat ze spelen. Zo ontstaat er altijd iets nieuws, leer je goed naar elkaar te luisteren en zelf beslissingen te nemen. Als de leerlingen de gebaren eenmaal kennen, kan elke leerling in principe dirigent worden. 

Iedereen kan meedoen
Deze methode is te gebruiken in alle leeftijden en groepen. Bij de jongere klassen gaat het vooral om het ontdekken van de eigen muzikaliteit en het leren reageren op elkaar. Bij de oudere klassen zal er steeds meer samenspel ontstaan en zullen talenten het voortouw nemen. Iedereen kan meedoen, ongeacht het verschil in muzikaliteit en ervaring. Het eerste jaar ligt de focus op het leren van de gebaren en ervaring opdoen met de methode. De jaren daarna kan het in verschillende muzikale thema’s worden toegepast.

Eigen muzikaliteit ontdekken
Projectmanager Wietske Tijssen: 'Ook al ben je zelf niet heel erg muzikaal, het is echt mogelijk om muziekles te geven. Zeker bij de jonge kinderen gaat het erom dat ze eerst hun eigen muzikaliteit ontdekken. Zoek de muziek daarom eerst in het individu en niet in het geheel. Waar je eerst alleen maar herrie dacht te horen, ontdek je ineens een sterk ritme of mooie melodie. Ook al hebben die nog even niks met elkaar te maken!'

Contactgegevens
Wietske Tijssen
088-3777700
Email