Voorbeeldenbank

Ieder Kind een Instrument (IKEI)

Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR)
Ikei4kleiner

Het programma ‘Ieder Kind een Instrument’ (IKEI) van de Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR) is een leerlijn muziekeducatie voor basisschoolgroepen 1 tot en met 6. Het programma geeft leerlingen de kans om een instrument te leren bespelen en samen muziek te maken. Zo ontdekken en ontwikkelen ze op school hun talent voor muziek. De muzieklessen zijn onderdeel van het schoolcurriculum en vinden op de meeste deelnemende scholen plaats in extra leertijd.

Klas vormt een orkest
In alle groepen wordt veel aandacht besteed aan zingen. De stem is het eerste 'instrument' dat een kind leert gebruiken en bespelen. De voorbereiding op de instrumentale lessen in groep 5 en 6 vindt plaats in groep 4. De leerlingen maken kennis met het schoolinstrumentarium en muzikale basisprincipes als ritme en melodie. In groep 5 en 6 ontwikkelen de leerlingen zich verder door het leren bespelen van klassieke instrumenten. In de wekelijkse lessen staat samenspel centraal. De klas vormt samen een orkest.

Slotconcert
Jaarlijks wordt een groot concert gegeven door alle leerlingen van groepen 6 van de IKEI-scholen. Zij treden gezamenlijk op in de Doelen met het Rotterdams Philharmonisch Orkest of in LantarenVenster met het New Rotterdam Jazz Orchestra. Voor de kinderen is dit de kroon op twee jaar instrumentale les en tevens de afsluiting van het programma.

Op verzoek van de school kan de leerlijn Ieder Kind een Instrument worden uitgebreid naar de groepen 7 en 8. 

Contactgegevens
Iris de Boer
010-271 8320
Email