Gemeenten en Provincies

Gemeenten en Provincies

en ook: culturele instellingen, muziekscholen, poppodia, theaters, muziekverenigingen, serviceclubs en anderen die kunnen bijdragen aan muziekonderwijs in de regio

Muziekonderwijs in de regio

Over Méér Muziek in de Klas Lokaal

Het programma Méér Muziek in de Klas Lokaal zet in op duurzame verankering van muziekonderwijs in de regio. Dit doen we door alle regionale partijen die hiervoor nodig zijn aan elkaar te verbinden en te laten samenwerken. Betrokken partijen zijn, naast uiteraard het onderwijs, bijvoorbeeld de muziekverenigingen, regionale overheden, bedrijven, serviceclubs, poppodia, pabo’s en conservatoria.

Wil je weten hoe Méér Muziek in de Klas helpt bij het verduurzamen per regio? Of lezen over welke samenwerkingen al tot stand zijn gebracht?

Lees meer

Stand in het Land

Sinds 2017 trekt het programma Méér Muziek in de Klas Lokaal kriskras door het land om samenwerkingen tot stand te brengen. Verschillende regio's ondertekenden al 'MuziekAkkoorden', waarin alle betrokken partijen hun handtekening zetten onder de belofte die ze aan het kind doen.

Wil je weten hoe het ervoor staat in de regio's?

Bekijk de stand in het land
stand in het land Méér Muziek in de Klas Lokaal

Handboek

Het online Handboek voor meer muziek in de klas staat boordevol informatie over het belang van muziekonderwijs voor de ontwikkeling van kinderen, inspirerende voorbeelden in het land, informatie over samenwerkingsvormen en financiering, kortom: alles wat jou helpt bij het regionaal verankeren van muziekonderwijs in een breder samenwerkingsverband.

Naar het Handboek

De MuziekMatch

Om structureel muziekonderwijs in de regio verder te stimuleren, stelt het ministerie van OCW 1 miljoen euro extra beschikbaar voor 2019 en 2020 (met uitloop naar eerste helft 2021), via de MuziekMatch. Dit is een financiële impuls voor regionale publieke én private partijen om samen te werken voor structureel muziekonderwijs op de basisscholen in de regio. De MuziekMatch is gekoppeld aan Méér Muziek in de Klas Lokaal. Voorwaarde is dat regio’s via de methodiek van Méér Muziek in de Klas Lokaal komen tot een MuziekAkkoord. De plannen waaraan de partijen zich in een MuziekAkkoord committeren kunnen financieel ondersteund worden vanuit de MuziekMatch.

Meer weten?
De MuziekMatch Méér Muziek in de Klas Lokaal

Ambassadeurs

Méér Muziek in de Klas wordt ondersteund door vele ambassadeurs. Naast onder andere ons landelijke Platform, hebben we ook ambassadeurs binnen het programma Méér Muziek in de Klas Lokaal. Deze ambassadeurs betekenen veel voor het muziekonderwijs in de regio en zijn vaak het gezicht van de beweging die daar rondom muziekonderwijs gaande is.

Naar onze lokale Ambassadeurs
Ambassadeurs Méér Muziek in de Klas Lokaal

Accountmanagers

Wil jij aan de slag met het programma Méér Muziek in de Klas Lokaal om het muziekonderwijs in jouw regio te verankeren? Of heb je vragen over hoe Méér Muziek in de Klas kan helpen? Neem dan gerust contact op met de accountmanager van jouw regio!

Alle accountmanagers

Muziekverenigingen en koren

Muziekverenigingen en andere amateurkunstverenigingen kunnen een belangrijke rol spelen in het verankeren van muziekonderwijs in de regio. Naast samenwerking kan ook de kennis en expertise van verenigingen bijdragen aan het verduurzamen van muziekonderwijs op scholen. Hoe? We zetten een aantal tips en goede voorbeelden op een rij.
Lees meer