Blijf op de hoogte! Volg Méér Muziek in de Klas op

Wat is Méér Muziek in de Klas?

Thumb side h watismeermuziek

De wedstrijd is slechts een onderdeel van het programma van Méér Muziek in de Klas. De ambitie van Méér Muziek in de Klas is zorgen voor structureel en goed muziekonderwijs op basisscholen. Dit doen we door initiatieven zichtbaar te maken, kennis van leerkrachten te vergroten en te laten zien hoe leuk en waardevol muziekonderwijs is. Kinderen hebben muziek nodig. Het vergroot hun wereld en levert een bijdrage op cognitief, emotioneel, sociaal en creatief vlak. Méér Muziek in de Klas werkt langs vier lijnen: We bevorderen deskundigheid op basisscholen, pabo’s en conservatoria. We ontwikkelen en actualiseren lesprogramma’s en maken deze toegankelijk. Ook stimuleren we verbindingen tussen scholen en de culturele omgeving. Tot slot werken we aan het draagvlak voor muziekonderwijs met een bewustwordingscampagne.

MééR ...

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rondom Méér Muziek in de Klas? Vul hiernaast je e-mail adres in en word als eerste geïnformeerd over muzikale ontwikkelingen op het basisonderwijs.