Dag van het MuziekopleidersAkkoord 2024

Dag van het MuziekopleidersAkkoord 2024

Woensdag 9 oktober in Hogeschool De Kempel in Helmond

Waar we elkaar ontmoeten, successen vieren en ons buigen over de toekomst

Met het MuziekopleidersAkkoord werken alle pabo’s en conservatoria, het onderwijs en de partners samen om ervoor te zorgen dat toekomstige groeps- én vakleerkrachten op de basisschool gemotiveerd en met goede kennis en vaardigheden muziekonderwijs kunnen geven. Op 9 oktober vieren we het vierjarig bestaan van het akkoord op de Dag van het MuziekopleidersAkkoord.

De Dag van het MuziekopleidersAkkoord is een dag voor studenten, docenten, onderwijsmanagers, bestuurders, primair onderwijs en partners van het MuziekopleidersAkkoord. Kortom, de Dag van het MuziekopleidersAkkoord is een dag voor iedereen die zich inzet voor hoge kwaliteit muziekonderwijs voor alle kinderen. Kom naar Helmond en ontmoet collega’s, wissel ervaringen uit en doe nieuwe kennis op.

Info

  • Datum: woensdag 9 oktober 2024
  • Tijd: 12.00 - 18.00 uur (onder voorbehoud)
  • Locatie: Pabo De Kempel, Deurneseweg 11, Helmond

De Dag van het MuziekopleidersAkkoord bestaat weer uit een gevarieerd middagprogramma met informatieve en inspirerende workshops, werksessies en natuurlijk muziek. Dit jaar staat in het teken van innovatie. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere werkplekleren, de actualisatie van kerndoelen, kennisbases en beroepsprofielen, en regionale samenwerking.

Voor studenten wordt een divers en stimulerend workshopprogramma samengesteld door de Noord-Brabantse pabo's De Kempel, Avans en Fontys Kind & Educatie en Fontys Academy of Music Education.

Aanmelden

Meer informatie over het workshopprogramma volgt na de zomervakantie. Aanmelden is al mogelijk, individueel of in groepen! Kom naar Helmond voor inspiratie, creativiteit en uitwisseling!

Meld je aan