Flagshipscholen: Smaakmakers voor kunst en cultuur!

Flagshipscholen: Smaakmakers voor kunst en cultuur!

Smaakmakers voor kunst en cultuur!

Ben jij werkzaam in het onderwijs, op een culturele instelling of gemeente en wil jij een breed naschools creatief programma op en rondom jouw school aanbieden? Of ben je ouder of iemand met een hart voor kunst- en cultuureducatie en wil jij je hiervoor hardmaken?

Lees dan verder, laat je inspireren of klik op de onderstaande knop om met ons in gesprek te gaan!

Contact

Sluit aan bij een inspiratiesessie in de buurt of online

In 2024 trekken we door het hele land met de Inspiratietour Méér kunst en cultuur in School en Omgeving waarin we zichtbaar maken wat kunst en cultuur kan betekenen bij het bieden van gelijke kansen aan kinderen en jongeren.

Tijdens de sessies lichten we lokale succesverhalen van rijke schooldagen uit, worden dilemma’s besproken maar vooral praktische tips uitgewisseld hoe je een kunst- en cultuuraanbod integraal onderdeel kan maken van het onderwijs. Deelnemers gaan tijdens een werksessie aan de slag zodat ze met praktische handvatten naar huis kunnen.

Meer info & aanmelden

Komt jouw school in aanmerking voor de subsidieregeling School en Omgeving 2023-2025?

Van 1 tot en met 30 april 2024 kunnen coalities een nieuwe subsidieaanvraag doen voor het programma School en Omgeving. De subsidie School en Omgeving is er voor de uitvoering van een Rijke Schooldag en om de kansen van leerlingen te vergroten door een buitenschools aanbod.

Voor wie?

'De subsidie is bedoeld om buitenschools aanbod aan te bieden aan leerlingen op zogeheten categorie A-vestigingen en categorie B-vestigingen. Deze vestigingen moeten onderdeel zijn van een lokale coalitie School en omgeving. Dit kunnen bestaande coalities (zoals voormalige voorlopers en doorgroeiers) maar ook nieuwe coalities zijn. Staat uw school niet in de lijst? Dan kunt u geen subsidie aanvragen.'

Lees verder op de website van Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen

Koppelen aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit

Daarnaast kan door de penvoerders die de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit uitvoeren tot 1 juli 2024 de CMK4 subsidie worden aangevraagd. Door deel te nemen aan beide regelingen kun je als school je aanbod binnen- en buitenschools cultureel aanbod verdiepen.

Lees meer over deze subsidieregeling

Over #Flagshipscholen

Met het programma Méér kunst en cultuur in School en Omgeving streeft Stichting Méér Muziek in de Klas ernaar om kunst- en cultuureducatie als integraal onderdeel op school te stimuleren, zodat leerlingen zowel tijdens als na school deel kunnen nemen aan activiteiten die ze vaak niet direct vanuit huis meekrijgen. Dit stimuleert de cognitieve en sociale ontwikkeling van de leerlingen en draagt bij aan een positieve sfeer op school.

Met Flagshipscholen, tastbare bewijzen van de ambitie van het programma, willen we andere scholen eveneens aanmoedigen om het aanbod op de school en in de naschoolse tijd met kunst en cultuur te verrijken. Het doel is om in het hele land, van Sittard-Geleen tot Den Helder en van Almelo tot Tilburg, op zoek te gaan naar de smaakmakers voor kunst en cultuur. En in iedere provincie een modelschool als Flagshipschool te benoemen. Op die manier hopen we scholen te inspireren om de succesvolle werkwijzen op lokaal niveau met omringende partners op te pakken.

Binnenkort: lancering praktische videoreeks

Deze strategie vormt een belangrijke stap in het creëren van een breder draagvlak voor een gevarieerd aanbod van activiteiten in de naschoolse tijd voor alle kinderen en jongeren in Nederland en het Caribische deel van het land. Maar waar begin je? Hoe vorm je zo'n coalitie? En welke concrete stappen zet je samen met gemeenten en partijen rondom jouw school of in de wijk? Deze vragen worden door de Flagshipscholen beantwoordt in praktische video's waarin succesfactoren, stappen die zijn gezet binnen de samenwerkingen, zichtbaar worden.

Voorproefje van de videoreeks bekijken? Klik hier!

Ontvang je graag een seintje wanneer de videoreeks live staat? Laat je e-mailadres achter

Bezoek aan de eerste Flagshipschool door erevoorzitter Koningin Máxima

Verschillende scholen door heel Nederland fungeren als voorbeeld om andere scholen, educatieve professionals, maatschappelijke organisaties en culturele instellingen te motiveren en inspireren bij het vormgeven van dit naschoolse activiteitenaanbod. Binnen dit traject wordt basisschool de Bavokring in Rotterdam op 6 december als eerste uitgelicht. Dit eerste creatieve boegbeeld is het resultaat van een samenwerking binnen de Coalitie Rotterdam - Campus Nederland. Lokale partners zoals de Gemeente Rotterdam, basisschoolbestuur RVKO, Stichting Boor en Echt Onderwijs werken nauw samen om het aanbod van activiteiten rondom de school uit te breiden en te verdiepen.

“De Bavokring is meer dan alleen een school waar onderwijs geboden wordt. We zijn een ontwikkelplek waar de stad Rotterdam in al zijn diversiteit samenkomt en kinderen kunnen groeien. We geloven erin dat wanneer kinderen de kans krijgen zich breed te ontwikkelen en hun talenten te ontplooien, ze leren om de wereld van morgen aan te kunnen. Dit bereiken we door samen te werken met onze partners. Deze samenwerkingen maken het mogelijk dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.” - Kristel van Dalsum, directeur KBS De Bavokring.

De Bavokring wordt onderdeel van de videoreeks Flagshipscholen waarin we hun werkwijze, en de praktische stappen die daarbij komen kijken, zichtbaar maken.

Lees het hele nieuwsbericht over het bezoek

Voorgestelde artikelen

  • Erevoorzitter Koningin Máxima aanwezig bij inspiratiesessie ‘Méér Kunst en Cultuur in School en Omgeving’

  • Nieuwe ronde subsidieregeling School en Omgeving

  • Inspiratietour Méér kunst en cultuur in School en Omgeving