Het MuziekopleidersAkkoord

Het MuziekopleidersAkkoord

Een langetermijnsamenwerking tussen de pabo’s en conservatoria

Over het MuziekopleidersAkkoord

Op 7 oktober 2020 ondertekenden alle pabo’s en conservatoria van Nederland het MuziekopleidersAkkoord waarmee zij een langetermijnsamenwerking van twaalf jaar sloten. Doel van het Akkoord is om ervoor te zorgen dat toekomstige groeps- én vakleerkrachten gemotiveerd en met goede kennis en vaardigheden muziekonderwijs kunnen geven op de basisschool; een belangrijke stap op weg naar muziekonderwijs voor alle kinderen in Nederland en het Caribisch gebied!

Sinds 7 oktober zijn veel betrokken partijen aan de slag gegaan met de uitvoering van het MuziekopleidersAkkoord. Wil je op de hoogte blijven van de nieuwe ontwikkelingen?

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Dag van het MuziekopleidersAkkoord op woensdag 9 oktober

Waarop we elkaar ontmoeten, successen vieren en ons buigen over de toekomst

Op 9 oktober wordt het vierjarig bestaan gevierd in Pabo De Kempel in Helmond. We gaan deze middag actief aan de slag met actuele thema's en onderwerpen. Ook is er een studentenbootcamp vol muzikale, enthousiasmerende workshops in samenwerking met de studentenredactie. Lees meer hier!

Ben je pabo- of conservatoriumstudent en wil je deze dag graag bijwonen? Noteer 4 oktober tussen 12:00 en 17:30 uur alvast in je agenda en meld je aan via de onderstaande knop!

Ben je hier als student of docent graag bij? Meld je aan

#Geefmuziekdoor en word muziekdocent

De afgelopen jaren is er veel aandacht gegenereerd voor muziekonderwijs op de basisscholen. Daardoor is de vraag naar goed geschoolde (vak)leerkrachten toegenomen. Ook is er een enorm lerarentekort ontstaan. Met de campagne 'Geef Muziek Door' wil het MuziekopleidersAkkoord een steentje bijdragen aan beide ontwikkelingen, door studiekiezers in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs te wijzen op de muzikale lerarenopleidingen.

Meer weten? Ga naar wordmuziekdocent.nl

Verjaardagen MuziekopleidersAkkoord

We stonden al verschillende vieringen stil bij deze belangrijke mijlpaal voor de pabo's en conservatoria van Nederland. Meer lezen over de evenementen of het programma terugkijken? Klik op de links hieronder.

Leestip: zelf aan de slag na de vieringen
Viering van één jaar MuziekopleidersAkkoord

Studentenredactie

Door het MuziekopleidersAkkoord komen pabo- en conservatoriumstudenten tijdens hun opleiding meer en op andere manieren in aanraking met muziek. Om ervaringen, activiteiten, tips en trucs met elkaar te kunnen delen richtten we een studentencommunity op met de Facebookgroep Studenten voor meer muziek in de klas en de Instagrampagina als platformen. Achter deze community schuilt een redactie met leden uit het hele land, van zowel pabo’s als conservatoria, allemaal met eigen ervaringen en expertise.

Heb je ideeën voor content gericht op de samenwerking tussen pabo’s en conservatoria? Neem via Instagram contact op door een PM te sturen!

Meer informatie

Werkgroep Kennisontwikkeling

Eén van de pijlers van het MuziekopleidersAkkoord is kennisontwikkeling en -deling. Hierover buigt de werkgroep Kennisontwikkeling zich. Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de pabo’s, conservatoria en het onderwijs. De werkgroep onderzoekt op welke onderwerpen en hoe pabo’s en conservatoria de komende jaren het beste kennis met elkaar kunnen delen en ontwikkelen en hoe het onderwijs daar van kan profiteren. Zij kozen hiervoor drie thema’s: vakintegratie, stagebegeleiding en muziek- en leertechnologie. Met deze thema’s gaan kernteams de komende jaren aan de slag.

Lees verder

Good practice: samenwerking

In deze rubriek laten we inspirerende samenwerkingen tussen pabo’s en conservatoria zien. Deze maand: de Marnix Academie Pabo Utrecht

“Voor mij als pabostudent is het vanzelfsprekend dat ik muziek meeneem in mijn vak”

De Marnix Academie Utrecht heeft misschien wel de grootste vakgroep muziekdocenten van alle pabo’s in Nederland. Met zijn zevenen zetten zij zich met ziel en zaligheid in om pabostudenten muzikaal te empoweren door middel van ukuleleles, koorrepetities en nog veel meer.

Lees verder

Studiereis Caribisch gebied

De Lerarenopleiding Funderend Onderwijs (LOFO) van de University of Curaçao en Instituto Pedagogico Arubano (IPA) zijn aangesloten bij het MuziekopleidersAkkoord. Vanuit hier vindt kennisuitwisseling over en weer plaats op het gebied van muziekonderwijs in de lerarenopleidingen; zo is in het najaar van 2022 bijvoorbeeld een studiereis georganiseerd, in het kader van het MuziekopleidersAkkoord. Doel van deze reis is om kennis uit te wisselen over muziek, muzikaal erfgoed en muziekdidactiek op student-, docent- en leerkrachtniveau.

Wil je meer weten over de ontwikkelingen op de eilanden, een bijdragen leveren of heb je interesse in de studiereis van dit najaar? Neem dan contact op met Maike Kroese via mkroese@meermuziekindeklas.nl.

Lees meer over de ontwikkelingen in het Caribisch gebied

Bijscholingsworkshops

Naast het stimuleren van de muzikale vaardigheden van toekomstige leerkrachten, richten de opleidingen zich vanuit het MuziekopleidersAkkoord ook op zittende leerkrachten. Pabo's gaven in 2021 daarom Méér Muziek in de Klas Workshops (voorheen de Music University Days).

Lees meer over de workshops

Over het MuziekopleidersAkkoord

Het MuziekopleidersAkkoord is een initiatief van Landelijk Overleg Lerarenopleiding Basisonderwijs (LOBO) en het daaraan verbonden Netwerk Muziekdocenten Pabo (NMP), het Netwerk Muziek (netwerk van conservatoriumdirecteuren) en het daaraan verbonden Opleidersoverleg Opleiding Docent Muziek (O2DM) en Méér Muziek in de Klas. Maar wat is het MuziekopleidersAkkoord nu eigenlijk precies? Het wordt beknopt uitgelegd in de korte animatie die je hieronder vindt. En wil je er nóg meer over weten? Download dan het officiële MuziekopleidersAkkoord.

Download het MuziekopleidersAkkoord

Vele partijen tekenden mee

De landelijke samenwerking tussen de pabo’s en conservatoria zal het muziekonderwijs sterk maken. Maar het structureel maken van muziekonderwijs op de basisscholen kunnen zij niet alleen. Voor ijzersterk, blijvend muziekonderwijs is ook landelijke betrokkenheid vanuit verschillende sectoren nodig. De volgende partijen tekenden daarom het MuziekopleidersAkkoord mee:

Algemene Vereniging Schoolleiders, Aloysius Stichting, AVROTROS, BumaCultuur, Cultuurconnectie, De Herman Brood Academie, De Nederlandse Opera, Fonds voor Cultuurparticipatie, Gehrels Muziekeducatie, Het Concertgebouw, Jantje Beton, Jeugdeducatiefonds, Jeugdfonds Sport en Cultuur, Kindcentra 2020, Kindermuziekweek, KNMO, Koornetwerk Nederland, Kunstbende, Kunsten ‘92, Kunstenbond, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), Landelijk Netwerk Universitaire Pabo’s Nederland, Metropole Orkest, Nederlandse Dalton Vereniging, Nederlandse Montessorivereniging, Nieuw Geneco - Genootschap Nederlandse Componisten, Nieuw Vocaal Amsterdam, Oorkaan, Peter Guidi Foundation, PO-Raad, Prinses Christina Concours, Special Heroes Nederland, Stichting Leerorkest & Stichting Instrumentendepot Leerorkest, Stichting Tamino, TivoliVredenburg, Vereniging CultuurProfielScholen-PO, Vereniging Leraren Schoolmuziek, Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals, Vereniging van Nederlandse Orkesten, Yamaha Blazersklas.

Het Jeugdeducatiefonds en het MuziekopleidersAkkoord

Het Jeugdeducatiefonds tekende het MuziekopleidersAkkoord mee om het belang van muziekonderwijs voor bij het fonds aangesloten scholen en hun leerlingen te onderstrepen. Ook nam directeur Hans Spekman deel aan het rondetafelgesprek op 7 oktober 2020.

Hans Spekman: "Alle kinderen zijn gretig. Ik wil dat die gretigheid niet knakt, maar doorgroeit en kansen krijgt. En dat kunnen we met elkaar, daar is muziek geweldig belangrijk voor."

Om zichtbaar te maken op welke manieren muziekonderwijs kan bijdragen voor kinderen die opgroeien vanuit een achterstand, maken we in samenwerking met het Jeugdeducatiefonds een film op een bij het fonds aangesloten school in Arnhem. Deze film publiceren we in april.

In mei werken met onder andere het Jeugdeducatiefonds, Jantje Beton, Jeugdfonds Sport en Cultuur en studenten van verschillende opleidingen aan een heel bijzonder project. Daarover meer in de volgende nieuwsbrief.

Lees meer over het Jeugdeducatiefonds

Voorgestelde artikelen

  • Dag van het MuziekopleidersAkkoord op woensdag 4 oktober

  • Nieuwe koers Méér Muziek in de Klas!

  • Stimuleringsactie van start