Het MuziekopleidersAkkoord

Het MuziekopleidersAkkoord

Een langetermijnsamenwerking tussen de pabo’s en conservatoria

Een jaar MuziekopleidersAkkoord!

Op 6 oktober staan we vanuit het HKU Utrechts Conservatorium stil bij één jaar MuziekopleidersAkkoord. Met het MuziekopleidersAkkoord werken we samen met alle pabo’s en conservatoria, het onderwijs en de partners die het Akkoord ondersteunen toe naar structureel muziekonderwijs voor alle kinderen op de basisschool in Nederland en het Caribische deel. Op deze dag organiseren we verschillende online activiteiten voor pabo- en conservatoriumstudenten, professionals binnen de opleidingsinstituten, het onderwijs en partners. Op deze pagina lees je over het programma en kun je je inschrijven.

Lees over het programma en schrijf je in

Wil je automatisch op de hoogte blijven? > Meld je aan voor de e-mailalert!

Over het MuziekopleidersAkkoord

Op 7 oktober 2020 ondertekenden alle pabo’s en conservatoria van Nederland het MuziekopleidersAkkoord waarmee zij een langetermijnsamenwerking van twaalf jaar sloten. Doel van het Akkoord is om ervoor te zorgen dat toekomstige groeps- én vakleerkrachten gemotiveerd en met goede kennis en vaardigheden muziekonderwijs kunnen geven op de basisschool. Een belangrijke stap op weg naar muziekonderwijs voor alle kinderen in Nederland en het Caribisch gebied! Sinds 7 oktober zijn veel betrokken partijen aan de slag gegaan met de uitvoering van het MuziekopleidersAkkoord.

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen rondom het MuziekopleidersAkkoord?

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Werkgroep Kennisontwikkeling

Een van de pijlers van het MuziekopleidersAkkoord is kennisontwikkeling en -deling. Hierover buigt de werkgroep Kennisontwikkeling zich. Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de pabo’s, conservatoria en het onderwijs. De werkgroep onderzoekt op welke onderwerpen en hoe pabo’s en conservatoria de komende jaren het beste kennis met elkaar kunnen delen en ontwikkelen en hoe het onderwijs daar van kan profiteren. Zij kozen hiervoor drie thema’s: vakintegratie, stagebegeleiding en muziek- en leertechnologie. Met deze thema’s gaan kernteams de komende jaren aan de slag.

Lees verder

Studentencommunity

Door het MuziekopleidersAkkoord komen pabo- en conservatoriumstudenten tijdens hun opleiding meer en op andere manieren in aanraking met muziek. Om ervaringen, activiteiten, tips en trucs met elkaar te kunnen delen, richten we een studentencommunity op met de Facebookgroep Studenten voor meer muziek in de klas als platform. Achter deze community zit een studentredactie met leden uit het hele land van zowel pabo’s als conservatoria.

Heb je als pabo of conservatorium ideeën voor content gericht op de samenwerking tussen pabo’s en conservatoria?

Mail naar jruijssenaars@meermuziekindeklas.nl

Good practice

In deze rubriek laten we inspirerende samenwerkingen tussen pabo’s en conservatoria zien. Deze maand: het intervisietraject tussen NHL Stenden Hogeschool en ArtEZ Conservatorium Zwolle.

Pabodocent Johan Sterken: “Afgestudeerde docenten muziek krijgen in de beroepspraktijk steeds meer een rol waarin ze groepsleerkrachten coachen bij het geven van muziekonderwijs. De conservatoriumstudenten leren dat in dit traject en krijgen inzicht in de opleiding en achtergrond van een groepsleerkracht. Andersom krijgen de pabostudenten feedback over muziekdidactiek."

Lees verder

Bijscholingsworkshops

Naast het stimuleren van de muzikale vaardigheden van toekomstige leerkrachten, richten de opleidingen zich vanuit het MuziekopleidersAkkoord ook op zittende leerkrachten. Pabo's geven daarom Méér Muziek in de Klas Workshops (voorheen de Music University Days).

Lees meer over de workshops

Over het MuziekopleidersAkkoord

Het MuziekopleidersAkkoord is een initiatief van Landelijk Overleg Lerarenopleiding Basisonderwijs (LOBO) en het daaraan verbonden Netwerk Muziekdocenten Pabo (NMP), het Netwerk Muziek (netwerk van conservatoriumdirecteuren) en het daaraan verbonden Opleidersoverleg Opleiding Docent Muziek (O2DM) en Méér Muziek in de Klas. Maar wat is het MuziekopleidersAkkoord nu eigenlijk precies? Het wordt beknopt uitgelegd in de korte animatie die je hieronder vindt. En wil je er nóg meer over weten? Download dan het officiële MuziekopleidersAkkoord.

Download het MuziekopleidersAkkoord

Vele partijen tekenden mee

De landelijke samenwerking tussen de pabo’s en conservatoria zal het muziekonderwijs sterk maken. Maar het structureel maken van muziekonderwijs op de basisscholen kunnen zij niet alleen. Voor ijzersterk, blijvend muziekonderwijs is ook landelijke betrokkenheid vanuit verschillende sectoren nodig. De volgende partijen tekenden daarom het MuziekopleidersAkkoord mee:

Algemene Vereniging Schoolleiders, Aloysius Stichting, AVROTROS, BumaCultuur, Cultuurconnectie, De Herman Brood Academie, De Nederlandse Opera, Fonds voor Cultuurparticipatie, Gehrels Muziekeducatie, Het Concertgebouw, Jantje Beton, Jeugdeducatiefonds, Jeugdfonds Sport en Cultuur, Kindcentra 2020, Kindermuziekweek, KNMO, Koornetwerk Nederland, Kunstbende, Kunsten ‘92, Kunstenbond, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), Landelijk Netwerk Universitaire Pabo’s Nederland, Metropole Orkest, Nederlandse Dalton Vereniging, Nederlandse Montessorivereniging, Nieuw Geneco - Genootschap Nederlandse Componisten, Nieuw Vocaal Amsterdam, Oorkaan, Peter Guidi Foundation, PO-Raad, Prinses Christina Concours, Special Heroes Nederland, Stichting Leerorkest & Stichting Instrumentendepot Leerorkest, Stichting Tamino, TivoliVredenburg, Vereniging CultuurProfielScholen-PO, Vereniging Leraren Schoolmuziek, Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals, Vereniging van Nederlandse Orkesten, Yamaha Blazersklas.

Het Jeugdeducatiefonds en het MuziekopleidersAkkoord

Het Jeugdeducatiefonds tekende het MuziekopleidersAkkoord mee om het belang van muziekonderwijs voor bij het fonds aangesloten scholen en hun leerlingen te onderstrepen. Ook nam directeur Hans Spekman deel aan het rondetafelgesprek op 7 oktober 2020.

Hans Spekman: "Alle kinderen zijn gretig. Ik wil dat die gretigheid niet knakt, maar doorgroeit en kansen krijgt. En dat kunnen we met elkaar, daar is muziek geweldig belangrijk voor."

Om zichtbaar te maken op welke manieren muziekonderwijs kan bijdragen voor kinderen die opgroeien vanuit een achterstand, maken we in samenwerking met het Jeugdeducatiefonds een film op een bij het fonds aangesloten school in Arnhem. Deze film publiceren we in april.

In mei werken met onder andere het Jeugdeducatiefonds, Jantje Beton, Jeugdfonds Sport en Cultuur en studenten van verschillende opleidingen aan een heel bijzonder project. Daarover meer in de volgende nieuwsbrief.

Lees meer over het Jeugdeducatiefonds