Inspiratietour Méér kunst en cultuur in School en Omgeving

Inspiratietour Méér kunst en cultuur in School en Omgeving

Sluit aan bij een inspiratiesessie in jouw regio of online!

Binnen het programma ‘Méér kunst & cultuur in School en Omgeving’ draagt Méér Muziek in de Klas bij aan de realisatie van een verrijkte schooldag op scholen waar leerlingen opgroeien vanuit een kansenachterstand.

In 2024 trekken we door het hele land met onze inspiratietour waarin we zichtbaar maken wat kunst en cultuur kan betekenen bij het bieden van gelijke kansen aan kinderen en jongeren.

Fotocredit: Set Vexy
Aanmelden

Aan de slag na de sessie

Wil je na de inspiratiesessie aan de slag met tien tips voor de Rijke Schooldag, effectuation of meer lezen over de subsidieregeling School en Omgeving?

Bekijk het naslagmateriaal

Over de inspiratiesessies

Tijdens de sessies lichten we lokale succesverhalen van verrijkte schooldagen uit, worden dilemma’s besproken maar vooral praktische tips uitgewisseld hoe je een kunst- en cultuuraanbod integraal onderdeel kan maken van het onderwijs. Deelnemers gaan tijdens een werksessie aan de slag zodat ze met praktische handvatten naar huis kunnen.

De organisatie van deze inspiratiesessies ligt in handen van Méér Muziek in de Klas in samenwerking met de lokale en provinciale cultuurpartners, zodat we een programma op maat kunnen samenstellen.

Nieuwe ronde subsidieregeling School en Omgeving

Tijdens de online sessie op dinsdag 5 en donderdag 14 maart focusten we ons op de nieuwe ronde subsidieregeling School en Omgeving die coalities van 1 tot en met 30 april 2024 kunnen aanvragen om, samen met gemeenten en lokale aanbieders, naast het reguliere curriculum het 'programma verrijkte schooldag' uit te voeren. Zo vergroten we de kansen van leerlingen.

Daarnaast kan door de penvoerders die de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit uitvoeren tot 1 juli 2024 de CMK4 subsidie worden aangevraagd. Door deel te nemen aan beide regelingen kun je als school je aanbod binnen- en buitenschools cultureel aanbod verdiepen.

Lees verder voor meer informatie

Agenda Inspiratietour

 • Woensdag 17 april
  Waar:
  Hoeksche Waard, Zuid-Holland
  Tijd:
  13.00 – 17.30 uur
  > Aanmelden
  > Meer info volgt

 • Donderdag 30 mei
  Waar: Friesland
  Tijd: 15.00 - 18.15 uur
  > Aanmelden
 • Juni:
  > Locatie en datum worden z.s.m. bekendgemaakt

Wie mag deze inspirerende inspiratietour niet missen?

Partijen die een coalitie kunnen vormen voor de uitvoering van het programma School & Omgeving.

Scholen die nog geen verlengde schooldag en/of een rijk naschools kunst- en cultuuraanbod hebben, maar dat wel ambiëren. Ook wanneer je niet in aanmerking komt voor de subsidieregeling School & Omgeving

Alle partijen die een bijdrage kunnen leveren aan een verlengde schooldag. Denk aan culturele instellingen, gemeenten en het bedrijfsleven.

Kijk de online inspiratiesessie terug!

Luister naar het verhaal van Karim Amghar over kansengelijkheid en expert Frank Studulski (Sardes) over de Rijke Schooldag. Vervolgens beantwoordt Karin Eising (OCW) verschillende vragen over de subsidieregeling School & Omgeving die in april 2024 kan worden aangevraagd. Joyce van der Niet sluit af met de 'Effectuation-methode' en voorbeelden uit de praktijk handvatten om aan de slag te gaan met de verlengde schooldag.

Kijk hier de inspiratiesessies terug

Uitgelicht

Erevoorzitter Koningin Máxima aanwezig bij inspiratiesessie op woensdag 21 februari in Middelburg

Tijdens deze bijeenkomst in Poppodium De Spot bespreken educatie- en cultuurorganisaties uit de provincie Zeeland hoe zij leerlingen gelijke kansen kunnen bieden met behulp van de verlengde schooldag en het integreren van kunst en cultuur in het onderwijs.

Lees het nieuwsbericht
 • Nieuwe ronde subsidieregeling School en Omgeving

 • Flagshipscholen: Smaakmakers voor kunst en cultuur!

 • Nieuw: Schooltv & Méér Muziek in de Klas explainer videoserie