Verder na de inspiratiesessie Méér Kunst & Cultuur in School en Omgeving

Verder na de inspiratiesessie Méér Kunst & Cultuur in School en Omgeving

Verder met de verrijkte schooldag

Gedurende de sessie focusten we ons op de mogelijkheden om, samen met gemeenten en lokale aanbieders, naast het reguliere curriculum het 'programma verrijkte schooldag' uit te voeren. Om zo de kansen van leerlingen te vergroten.

> Bekijk alle vragen en antwoorden rondom de Verrijkte schooldag

> Vind een lokale coalitie via de zoekbalk of kaart

Ook bespraken we de CMK4 subsidie die tot 1 juli 2024 kan worden aangevraagd door penvoerders die de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit uitvoeren. Door deel te nemen aan beide regelingen kun je als school je aanbod binnen- en buitenschools cultureel aanbod verdiepen.

> Lees meer over de CMK4 subsidie

Karim Amghar over kansen(on)gelijkheid

Het Nederlandse onderwijs kent helaas nog veel kansenongelijkheid. Op verschillende niveaus zien we dat sommige leerlingen, op basis van hun achtergrond of die van hun ouders, bepaalde kansen worden onthouden en ontnomen. 'Wie kansenongelijkheid wil aanpakken begint bij het onderwijs', zegt Karim Amghar. Presentator, docent en onderwijsspecialist strijdt tegen onderwaardering en voor gelijke kansen.

Bekijk de presentatie van Karim Amghar

Tien tips voor de Verrijkte Schooldag

'De Rijke Schooldag klinkt heel nieuw, maar er is de afgelopen 30 jaar al hard gewerkt aan vormen van uitbreiding van de schooldag. Denk aan de verlengde schooldag bij de brede school, maar ook leertijdverlenging in de grotere steden, zoals Rotterdam en Den Haag. In deze korte brochure brengen we deze ervaringen bijeen, zodat lokale partijen hiervan kunnen profiteren.'

Bekijk de aanbevelingen Frank Studulski (Sardes)

Verder met effectuation

Wat is effectuation en hoe kun je dit in de praktijk toepassen? Bekijk verschillende aanvullende materialen op de sessie van Joyce van der Niet of download de flyer via de onderstaande knop.

YouTube-video's

Boeken

Download de principes van effectuation

Wetenschapsjournalist Mark Mieras over belang kunstonderwijs voor gelijke kansen

De literatuurstudie Hoopvol onderwijs, hoe kunst gelijke kansen schept, is een langgewenste Nederlandse studie waarin wereldwijd recente wetenschappelijke resultaten over de impact van kunst- en cultuuronderwijs op de ontwikkeling van het kind worden samengebracht. Eén van de belangrijkste internationaal gedeelde conclusies is dat kansengelijkheid toeneemt door kunstonderwijs op school. Culturele activiteiten tijdens een schooldag zijn veel meer dan een prettige onderbreking van het leren, ze zijn cruciaal voor leerlingen om sleutelvaardigheden te ontwikkelen voor later.

Lees de volledige literatuurstudie

Bekijk Flagshipscholen: smaakmakers voor kunst en cultuur!

Met Flagshipscholen, tastbare bewijzen van de ambitie van Méér kunst en cultuur in School en Omgeving, willen we andere scholen eveneens aanmoedigen om het aanbod op de school en in de naschoolse tijd met kunst en cultuur te verrijken. Het doel is om in het hele land, van Sittard-Geleen tot Den Helder en van Almelo tot Tilburg, op zoek te gaan naar deze good practices en vragen te beantwoorden zoals 'Waar begin je?' 'Hoe vorm je zo'n coalitie?' en 'Welke concrete stappen zet je samen met gemeenten en partijen rondom jouw school of in de wijk?'

Blijf op de hoogte van de videoreeks

Contact

Heb je vragen of ga je na de sessie graag in gesprek over vervolgstappen?

Neem contact op met een van onze regiocoördinatoren

Voorgestelde artikelen

  • Inspiratietour Méér kunst en cultuur in School en Omgeving

  • Flagshipscholen

  • Wetenschapsjournalist Mark Mieras over belang kunstonderwijs voor gelijke kansen