Over Méér Muziek in de Klas

Over Méér Muziek in de Klas

Méér kunst en cultuur in School en Omgeving

Bied kinderen en jongeren een gelijke kans door kunst- en cultuuronderwijs

Niet alle kinderen en jongeren krijgen de kans om te ontdekken waar ze goed in zijn, wat ze leuk vinden en vaardigheden te leren zoals samenwerken, creativiteit, luisteren naar elkaar en openstaan voor verschillen. Een ondersteunende en stimulerende omgeving met een rijk kunst- en cultuuraanbod zorgt ervoor dat kinderen en jongeren hun interesses kunnen ontplooien en hun horizon kunnen verbreden.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en stichting Méér Muziek in de Klas werken samen om kansengelijkheid in het Nederlandse onderwijs te bevorderen via het programma ‘Méér kunst en cultuur in School en Omgeving’. We verleggen daarbij de focus van alleen muziek naar een gevarieerd naschools creatief aanbod om kinderen en jongeren die dat het hardst nodig hebben dezelfde kansen te bieden.

Gelijke kansen door kunst- en cultuuronderwijs

Wat doen wij?

Om ons doel te bereiken, werken via verschillende lijnen:

  • Inventarisatie en realisatie van de verrijkte schooldag: we dragen bij aan het verwezenlijken van de rijke schooldag op 1.000 scholen (PO en VO) met een leerlingenpopulatie met een kansenachterstand, onder meer door het uitlichten van flagshipscholen en het toegankelijk maken van het aanbod via campagnes, landelijke inspiratietours en opleidersakkoorden.

  • Deskundigheidsbevordering en lesmethoden: we ondersteunen scholen bij de implementatie van kunstdisciplines, zoals dans, theater, mode en koken, in de rijke schooldag. Dit doen we met een door ons tot stand gebracht samenhangend netwerk van essentiële partijen en regionale samenwerkingen. Daarnaast met praktische middelen zoals kennisdelingsplatformen, explainervideo’s, de muziekmethode keuzehulp en workshops.

  • Lokale verbinding en verankering: we werken aan verbreding van lokale en regionale samenwerkingsverbanden door huidige MuziekAkkoorden (convenanten muziekonderwijs) te verlengen naar CultuurAkkoorden en VO-scholen aan te sluiten. We ontsluiten cultuuraanbod met een landelijke uitstraling en faciliteren de afname door impulsen zoals instrumentenpakketten en lokale fondsen op naam.

Meer weten? Beluister onze podcast!
Luister naar Michiel Dijkman, Buddy Vedder, Erik Scherder, Andre Accord en Jantien Westerveld in de podcast 'In gesprek met Méér Muziek in de Klas'.

Wetenschappelijke artikelen

Waarom is kunst en cultuur belangrijk op school? En hoe helpt het leerlingen om zich te ontwikkelen? Muziek is bijvoorbeeld ongelooflijk belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en dat blijkt uit talloze studies. Lees meer over de bevindingen van hoogleraar Klinische Neuropsychologie Erik Scherder en wetenschapsjournalist Mark Mieras.

Lees meer

Ontstaansgeschiedenis

In 2014 gaf het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de opdracht aan Commissie Gehrels om een handreiking op te stellen voor het muziekonderwijs op de basisschool. In deze Handreiking Muziekonderwijs staan concrete actiepunten om de doelstelling, structureel muziekonderwijs voor alle 1,4 miljoen basisschoolkinderen, te bereiken. Stichting Méér Muziek in de Klas is vervolgens opgericht om deze acties uit te voeren.

Lees de Handreiking Muziekonderwijs

De organisatie

De organisatie Méér Muziek in de Klas bestaat uit:

- Carolien Gehrels - voorzitter (Global director energy transition ARCADIS)

- Roy Budjhawan - penningmeester (Head of impact bij Vebego)

- Joop van den Ende - lid (Voorzitter bestuur VandenEnde Foundation

- Saskia Laseur - lid (Notaris/manager partner, bestuur Van Doorne Advocaten en Notarissen)

- Jeangu Macrooy - lid (Singer-songwriter)

- Max van Engen - lid (Ambtelijk opdrachtgever van de gemeente Amsterdam voor de realisatie van de cultuurgebouwen Amsterdam Museum (renovatie), de Nieuwe Meervaart en het Nationale Slavernijmuseum)

- Samuel Levie - lid (Oprichter en aandeelhouder bij Brandt & Levie)

De taken en verantwoordelijkheden van het bestuur en de directie zijn vastgelegd in een bestuurs- en directiereglement. Het bestuur volgt de Governance Code Cultuur.

  • een bureau dat de dagelijkse activiteiten coördineert en uitvoert. Het bureau wordt geleid door directeur Jantien Westerveld.
Platform Ambassadeurs - Méér Muziek in de Klas

Meldregeling en klachtenprocedure

Naast de gedragscode hanteert Méér Muziek in de Klas een meldregeling en klachtenprocedure. Deze stukken vormen de basis voor verdere gesprekken over integriteit met medewerkers, vrijwilligers en andere betrokkenen.

Klachten nemen we serieus. We proberen ze binnen twee dagen af te handelen. Als het meer tijd kost om de klacht te onderzoeken, dan melden we dit direct aan degene die de klacht heeft ingediend. Tenminste eenmaal per kwartaal zal binnen het management een evaluatie plaatsvinden over de ingediende klachten en waar nodig geagendeerd. Méér Muziek in de Klas hecht grote waarde aan het bespreekbaar maken en houden van integriteitsvraagstukken.

Lees de klachtenprocedure

Ambassadeurs

Méér Muziek in de Klas wordt ondersteund door vele ambassadeurs die kunst- en cultuuronderwijs een warm hart toedragen.
Onze ambassadeurs bestaan uit:

  • Platform Ambassadeurs voor Méér Muziek in de Klas
  • Artiest-ambassadeurs
  • Ambassadeurs van Méér Muziek in de Klas Lokaal
  • Ouder-ambassadeurs
Naar de ambassadeurspagina
Buddy Vedder Ambassadeur - Méér Muziek in de Klas

Medewerkers

Het team van Méér Muziek in de Klas bestaat uit een groep ambitieuze medewerkers die er alles aan doen om het doel van Méér Muziek in de Klas te realiseren.

Wil je ook aan de slag met kunst- en cultuuronderwijs of heb je een andere vraag aan ons? Neem gerust contact op met de betreffende medewerker.

Foto: Lotte Bosma
Alle medewerkers
Team Méér Muziek in de Klas

Partners

Méér Muziek in de Klas wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners: