Over Méér Muziek in de Klas

Over Méér Muziek in de Klas

Doel

Muziek legt een structurele basis voor empathie, sociale binding, kwaliteit van leven, creativiteit, luisteren naar elkaar en openstaan voor verschillen: onmisbare menselijke waarden in onze maatschappij. Muziek is overal, het is onderdeel van ons dagelijks leven. In de klas zorgt het voor een positief schoolklimaat, waarin leerlingen zich afstemmen op elkaar. Muziek in de klas is dus geen vrijblijvende keuze, maar noodzakelijk!

Daarom is ons doel: structureel muziekonderwijs voor alle 1,4 miljoen basisschoolkinderen in Nederland en het Caribisch gebied

Muziekonderwijs voor iedereen - Méér Muziek in de Klas

Wat doen wij?

Om ons doel te bereiken, werken via verschillende lijnen:

 • Bewustwording: we laten heel Nederland zien hoe belangrijk muziek is voor de ontwikkeling van kinderen. Bijvoorbeeld door middel van 50 dagen muziek en Het Kerst Muziekgala.
 • Deskundigheidsbevordering en lesmethoden: we zorgen voor (gratis) workshops voor groepsleerkrachten door het hele land, we ontwikkelen energizers in samenwerking met Schooltv, we geven lestips en -trucs en zorgen in samenwerking met het ministerie van OC&W en het Fonds voor Cultuurparticipatie voor financiële impulsen aan scholen en pabo's om hun muziekonderwijs naar een hoger plan te tillen.
 • Regionale verankering: we helpen met het tot stand brengen van lokale en regionale samenwerkingsverbanden met alle betrokken partijen in het muziekonderwijs onder de noemer Méér Muziek in de Klas Lokaal.
Bekijk meer van onze projecten
Integrale aanpak Méér Muziek in de Klas

Meer weten? Beluister onze podcast!
Luister naar Michiel Dijkman, Buddy Vedder, Erik Scherder, Andre Accord en Jantien Westerveld in de podcast 'In gesprek met Méér Muziek in de Klas'.

Wetenschappelijke artikelen

Waarom is muziek belangrijk op school? En hoe helpt muziek leerlingen om zich te ontwikkelen? Muziek is ongelooflijk belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en dat blijkt uit talloze studies. Lees meer over de bevindingen van hoogleraar Klinische Neuropsychologie Erik Scherder en wetenschapsjournalist Mark Mieras.

Lees meer

Ontstaansgeschiedenis

In 2014 gaf het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de opdracht aan Commissie Gehrels om een handreiking op te stellen voor het muziekonderwijs op de basisschool. In deze Handreiking Muziekonderwijs staan concrete actiepunten om de doelstelling, structureel muziekonderwijs voor alle 1,4 miljoen basisschoolkinderen, te bereiken. Stichting Méér Muziek in de Klas is vervolgens opgericht om deze acties uit te voeren.

Lees de Handreiking Muziekonderwijs

De organisatie

De organisatie Méér Muziek in de Klas bestaat uit:

 • het Platform Ambassadeurs Méér Muziek in de Klas bestaande uit 19 ambassadeurs die alle partijen die zich bezighouden met muziekonderwijs vertegenwoordigen. Koningin Máxima is erevoorzitter van het Platform.
 • een onbezoldigd, zevenkoppig stichtingsbestuur:
  • Carolien Gehrels - voorzitter - European director Big Urban Clients ARCADIS
  • Janneke van der Wijk - vicevoorzitter - directeur Conservatorium Amsterdam
  • Roy Budjhawan - penningmeester - head of impact bij Vebego
  • Joop van den Ende - lid - voorzitter VandenEnde Foundation
  • Saskia Laseur - lid - notaris Van Doorne Advocaten
  • Jeangu Macrooy - lid - singer-songwriter
  • Max van Engen - lid - ambtelijk opdrachtgever van de gemeente Amsterdam voor de realisatie van de cultuurgebouwen Amsterdam Museum (renovatie), de Nieuwe Meervaart, OBA Next en het Nationale Slavernijmuseum

De taken en verantwoordelijkheden van het bestuur en de directie zijn vastgelegd in een bestuurs- en directiereglement. Het bestuur volgt de Governance Code Cultuur.

 • een bureau dat de dagelijkse activiteiten coördineert en uitvoert. Het bureau wordt geleid door directeur Jantien Westerveld.
Platform Ambassadeurs - Méér Muziek in de Klas

Meldregeling en klachtenprocedure

Naast de gedragscode hanteert Méér Muziek in de Klas een meldregeling en klachtenprocedure. Deze stukken vormen de basis voor verdere gesprekken over integriteit met medewerkers, vrijwilligers en andere betrokkenen.

Klachten nemen we serieus. We proberen ze binnen twee dagen af te handelen. Als het meer tijd kost om de klacht te onderzoeken, dan melden we dit direct aan degene die de klacht heeft ingediend. Tenminste eenmaal per kwartaal zal binnen het management een evaluatie plaatsvinden over de ingediende klachten en waar nodig geagendeerd. Méér Muziek in de Klas hecht grote waarde aan het bespreekbaar maken en houden van integriteitsvraagstukken.

Lees de klachtenprocedure

Ambassadeurs

Méér Muziek in de Klas wordt ondersteund door vele ambassadeurs die muziekonderwijs een warm hart toedragen.
Onze ambassadeurs bestaan uit:

 • Platform Ambassadeurs voor Méér Muziek in de Klas
 • Artiest-ambassadeurs
 • Ambassadeurs van Méér Muziek in de Klas Lokaal
 • Ouder-ambassadeurs
Naar de ambassadeurspagina
Buddy Vedder Ambassadeur - Méér Muziek in de Klas

Medewerkers

Het team van Méér Muziek in de Klas bestaat uit een groep ambitieuze medewerkers die er alles aan doen om het doel van Méér Muziek in de Klas te realiseren.

Wil je ook aan de slag met muziekonderwijs of heb je een andere vraag aan ons? Neem gerust contact op met de betreffende medewerker.

Fotocredit: Lotte Bosma
Alle medewerkers
Team Méér Muziek in de Klas

Vacatures

Partners

Méér Muziek in de Klas wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners: