Amstelland ondertekent intentieverklaring richting cultuurconvenant!

Amstelland ondertekent intentieverklaring richting cultuurconvenant!

12 mei 2023 — Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn en Ouder-Amstel gaan voor een cultuurconvenant

Krachtenbundeling voor verankering van cultuureducatie in onderwijs

Betrokken partijen hebben woensdag 10 mei 2023 een intentieverklaring getekend als opmaat naar een Cultuureducatieconvenant Amstelland. Dit gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst op de Roelof Venema School in Amstelveen in het bijzijn van vertegenwoordigers van scholen, schoolbesturen, culturele instellingen, gemeenten en amateurverenigingen uit de regio Amstelland. Op basis van deze verklaring worden de krachten verder gebundeld voor een structurele en duurzame samenwerking tussen de betrokken partners op het gebied van cultuureducatie. Een optreden van de Blazersklas van basisschool De Cirkel uit Amstelveen bezegelde de samenwerking tussen alle educatieve en culturele organisaties.

Schooldagen kleur geven

De intentieverklaring kwam te stand op initiatief van Cultuurcentrum Platform C en Méér Muziek in de Klas. In de afgelopen jaren zijn in de regio Amstelland diverse samenwerkingen ontstaan waarbij scholen samen met cultuurinstellingen cultuureducatie hebben verankerd in het onderwijs. Kunst en cultuur zijn volgens betrokkenen belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en geven hun schooldagen kleur. Een lezing van Suzan Lutke gaf hier mooie woorden aan.

Amstelland wil als regio cultuureducatie in het basis- en voortgezet onderwijs behouden én uitbreiden. Met deze intentieverklaring laten alle betrokken partijen zien dat zij deze taak serieus nemen, en er samen voor willen zorgen dat cultuureducatie vanzelfsprekend en onmisbaar is voor alle kinderen en jongeren in de regio Amstelland. Op basis van de intentieverklaring gaat een werkgroep het Cultuureducatieconvenant verder vormgeven. Het moet volgens de planning over een jaar getekend worden.

Nieuwste artikelen

  • Kinderen zijn de sterren tijdens Sing & Dance UP!

    14 jun. 2024

  • Dag van het MuziekopleidersAkkoord staat in het teken van innovatie

    11 jun. 2024

  • Het Axia College biedt cultuuronderwijs dat aansluit bij het vso

    10 jun. 2024