Erevoorzitter bezoekt Flagshipschool VMBO ‘t Venster in Arnhem

Erevoorzitter bezoekt Flagshipschool VMBO ‘t Venster in Arnhem

5 jun. 2024 — Creatief boegbeeld voor Voortgezet Onderwijs

Flagshipschool voor het programma ‘Méér Kunst en Cultuur in School en Omgeving’

Erevoorzitter Koningin Máxima heeft woensdag 5 juni een bezoek gebracht aan VMBO ‘t Venster in Arnhem als Flagshipschool voor het programma ‘Méér Kunst & Cultuur in School en Omgeving’. De school betrekt professionals uit het onderwijs, culturele partijen en de gemeente en zorgt voor een creatief aanbod op en na school. De samenwerking is er op gericht leerlingen in het Nederlandse onderwijs gelijke kansen te bieden.

Door de extra creatieve lessen zien we VMBO ’t Venster als creatief boegbeeld voor andere scholen in het Voorgezet Onderwijs. Door naast de focus op het basisonderwijs nu ook de aandacht te richten op het voortgezet onderwijs zien we nog meer mogelijkheden van kennisdelen en samenwerking om zo nog meer jongeren te bereiken met kunst en cultuur.

Meer weten over Flagshipscholen? Klik hier!

Van koken, mode tot techniek

Koningin Máxima bezocht onder andere een workshop mode, waar het ontwerpen, maken en presenteren van kleding centraal stond Bij de workshop techniek werd een oud busje omgebouwd tot foodtruck. In de keuken bereidden leerlingen een maaltijd voor, die in het schoolrestaurant wordt uitgeserveerd aan ouderen uit een zorginstelling in de buurt. Koningin Máxima bekeek ook workshops dans en muziek. Zij sprak daarbij met leerlingen over het creatieve aanbod in de middagen na schooltijd, waar zij hun talenten kunnen ontdekken, elkaar ontmoeten en vriendschappen sluiten.

Aansluitend vond er een rondetafelgesprek over de verrijkte schooldag van ’t Venster plaats. Coalitiepartners zoals Studio 26, Sportbedrijf Arnhem en ROC Rijnijssel die een bijdrage leveren, vertellen over hun rol en visie op Méér Kunst & Cultuur in School en Omgeving en het bieden van gelijke kansen aan jongeren.

Nieuwste artikelen

  • Kinderen zijn de sterren tijdens Sing & Dance UP!

    14 jun. 2024

  • Dag van het MuziekopleidersAkkoord staat in het teken van innovatie

    11 jun. 2024

  • Het Axia College biedt cultuuronderwijs dat aansluit bij het vso

    10 jun. 2024