‘Kunstonderwijs moet een dagelijks iets zijn op het mbo’

‘Kunstonderwijs moet een dagelijks iets zijn op het mbo’

18 mrt. 2024

‘Ik wil vandaag meer te weten komen over dansen, zodat kinderen op mijn stageschool dat ook kunnen meekrijgen’, zegt Natasja. ‘Ik heb op streetdance gezeten, maar ik weet weinig over andere dansstijlen.’ Natasja studeert aan het Alfa-college in Hoogeveen voor onderwijsassistent, een beroep dat in komende jaren steeds belangrijker gaat worden bij het geven van cultuuronderwijs.

Daarom vond op woensdag 13 maart in Zwolle het eerste Art Camp mbo plaats. 72 toekomstige onderwijsassistenten en pedagogisch medewerkers van drie ROC komen naar poppodium Hedon om verschillende culturele workshops te volgen en meer te leren over het geven van kunst- en cultuuronderwijs. Ook zijn er optredens van breakdancers en zangers. Het hoogtepunt is een bezoek van koningin Máxima, erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas.

‘Iedereen kan tekenen’

Natasja kan haar hart ophalen. Haar eerste workshop is dans- en bewegingstheater. Samen met haar medestudenten doet ze verschillende oefeningen die ze zo kan inzetten op haar stage. Hiermee brengt ze kinderen niet alleen het plezier van samen dansen bij, maar leert ze hen ook op elkaar te letten, samenwerken, non-verbaal communiceren en andere belangrijrijke vaardigheden.

Ook in de workshops theater, fotografie, muziek en cartoontekenen gaan de studenten zelf aan de slag met lessen en oefeningen die ze straks in de praktijk kunnen toepassen. Krista van Noorderpoort vertelt: ‘Veel kinderen in mijn klas durven vaak niet te tekenen, omdat ze bang zijn dat ze er niet goed in zijn, terwijl eigenlijk iedereen kan tekenen.’ Tijdens deze workshop leert ze hoe ze alle kinderen dat gevoel kan geven.

Bezoek van de koningin

In de middag arriveert Koningin Máxima. Ze bekijkt de resultaten van de verschillende workshops en praat met de studenten over wat ze hebben gedaan en geleerd. Daarna schuift de Koningin aan bij een rondetafeldiscussie, waar onderwijsprofessionals het gesprek aangaan over hoe kunst- en cultuuronderwijs een grotere rol kan krijgen op het mbo.

Hierbij zijn ook enkele studenten aanwezig, zoals Jo-Ann, student gespecialiseerd pedagogische medewerker. ‘Ik vind het heel fijn dat studenten meer worden betrokken bij dit onderwerp,’ zegt ze achteraf. ‘Het zou heel mooi zijn als cultuuronderwijs vaker terugkomt op je opleiding. Als je het dagelijks ziet en er zelf meer mee bezig bent, dan neem je het ook sneller mee.’

Praktische tips

Daarom zijn Jo-Ann en haar medestudenten blij dat Art Camp mbo niet blijft bij een dag. Vandaag is slechts het begin. Tijdens het middagprogramma gaan de studenten met kunstvakprofessionals in gesprek over de volgende stap: de studenten gaan op hun eigen opleiding een Art Camp organiseren voor hun studiegenoten. Die gaan hier vervolgens hiermee aan de slag op hun stage.

Bij het afsluiten van de dag vertelt Natasja enthousiast dat ze al is gaan nadenken over hoe ze dit wil gaan aanpakken. Ze is erg blij met de praktische tips die ze hiervoor vandaag heeft meegekregen. ‘Ik heb bij de muziekworkshop een lijstje meegekregen met allemaal vragen die ik kan gebruiken bij mijn volgende opdracht. Ik heb er heel veel vertrouwen in dat we dit samen met mijn team goed gaan doen.’

Lees meer over Art Camp mbo

Nieuwste artikelen

  • Train-de-Trainer cursus verspreid kennis over Muzikaal Spel voor Kleuters

    9 jul. 2024

  • Vervolg Art Camp op Noorderpoort College

    8 jul. 2024

  • Chip-reus en muziekschool werken samen aan meer muziekonderwijs in de regio

    5 jul. 2024