Nieuwe koers Méér Muziek in de Klas!

Nieuwe koers Méér Muziek in de Klas!

23 mei 2023

Het programma ‘Méér kunst en cultuur in School en Omgeving’ werd vandaag afgetrapt door onze erevoorzitter Koningin Máxima en minister Wiersma op kindcentrum O3 in Den Haag. We verleggen daarbij de focus van alleen muziek naar een gevarieerd buitenschools creatief aanbod om kinderen en jongeren uit alle lagen van de samenleving dezelfde kansen te bieden en kijken met veel enthousiasme uit naar deze nieuwe fase.

Foto's door Set Vexy

#meerkunstencultuur

Onze stichting verbreedt daarmee de samenwerking om de kansengelijkheid in het Nederlandse onderwijs te bevorderen met als doel leerlingen een ondersteunende en stimulerende omgeving te bieden, zodat iedereen zijn talenten, vaardigheden en interesses kan ontplooien en ontwikkelen. Vandaag start de campagne #meerkunstencultuur.

Bekijk hieronder de video. Leuk als je deze met jouw netwerk deelt!

Gun jij onze jeugd ook alle kansen op het gebied van kunst- en cultuur in school en hun omgeving? Of werk je al aan een breed kunst- en cultuuraanbod en deel je graag jouw ervaringen? Bezoek www.meermuziekindeklas.nl/school-en-omgeving
voor meer informatie.

Verbreding creatief aanbod: van mode en koken tot toneel

Sinds 2015 zet onze stichting zich in voor structureel muziekonderwijs voor alle basisschoolleerlingen in Nederland en het Caribisch gebied. Vanaf komend schooljaar breiden we onze werkzaamheden uit met meer culturele en creatieve disciplines, zoals mode, koken, dans en toneel. Met als doel de wereld van de leerling te vergroten voor wie een kunst- en cultuuraanbod niet vanzelfsprekend is en een bijdrage te leveren aan de cognitieve, sociale en creatieve ontwikkeling van kinderen.

Binnen het programma ‘Méér Kunst en Cultuur in School en Omgeving’ focussen we ons, naast het basisonderwijs, eveneens op het voortgezet onderwijs. Het vernieuwde programma is gericht op lessen en activiteiten in de naschoolse omgeving.

Dit alles doen we samen met vele regionale en landelijke partners, op basis van een publiek-private samenwerking wat de basis vormt van de financiering voor de komende jaren. Daarnaast zullen we de behaalde successen voor structureel muziekonderwijs blijven borgen en bewaken.

Over School en Omgeving

De subsidieregeling School en Omgeving van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft als doel meer leerlingen een buitenschools aanbod te bieden. Dit moet aansluiten bij de lokale behoefte en persoonlijke omgeving, zodat kinderen en jongeren zich optimaal kunnen ontplooien, ongeacht hun thuissituatie of achtergrond. Door een stimulerende omgeving te bieden, kunnen zij hun vaardigheden ontwikkelen, wat bijdraagt aan meer kansengelijkheid in het onderwijs en een gelijkwaardige deelname aan de maatschappij.

Nieuwste artikelen

  • Wetenschapsjournalist Mark Mieras over belang kunstonderwijs voor creëren gelijke kansen

    16 mei 2024

  • Teamtraining voor vakintegratie

    14 mei 2024

  • Train-de-trainer cursus richt zich op muziektechnologie

    25 apr. 2024