Opening eerste Flagshipschool van Nederland in bijzijn van koningin Máxima

Opening eerste Flagshipschool van Nederland in bijzijn van koningin Máxima

6 dec. 2023 — KBS De Bavokring voorloper in kunst- en cultuuronderwijs op en rondom school

Vergroot de kansen in de toekomst

Een brede ontwikkeling tijdens de jeugd vergroot de kansen in de toekomst. Toch is dit niet voor ieder kind vanzelfsprekend, bijvoorbeeld als het gaat om toegang tot kunst en cultuur. Voor KBS De Bavokring in Rotterdam vormt dit besef de drijvende kracht om, in nauwe samenwerking met lokale partners, kunst- en cultuureducatie volwaardig te integreren op de school. Deze succesvolle aanpak wordt vandaag uitgelicht door stichting Méér Muziek in de Klas, in het bijzijn van haar erevoorzitter koningin Máxima en de demissionair minister van Primair en Voortgezet Onderwijs Mariëlle Paul, met de benoeming als eerste Flagshipschool van Nederland. Daarmee fungeert de De Bavokring als een lichtend voorbeeld van het programma Méér Kunst en Cultuur in School en Omgeving om andere scholen, educatieve professionals, maatschappelijke organisaties en culturele instellingen te motiveren en inspireren bij het vormgeven van het naschoolse activiteitenaanbod.


Op De Bavokring krijgen kinderen de kans om zowel tijdens de schooldag als in de naschoolse tijd aan activiteiten deel te nemen die ze vaak niet direct vanuit huis meekrijgen. Met bijvoorbeeld koken, yoga, dansen en basketbal, maar ook uitstapjes naar bijvoorbeeld sportwedstrijden of voorstellingen. Deze focus op kunst- en cultuureducatie als integraal onderdeel op de school stimuleert de cognitieve en sociale ontwikkeling van de leerlingen en draagt bij aan een positieve sfeer op de school. Daarnaast richt De Bavokring zich ook op de ouders van de leerlingen, en biedt deze onder andere Nederlandse en Engelse les, opvoedkundige cursussen en financiële hulp.

Nauwe samenwerkingen

Dit eerste creatieve boegbeeld is het resultaat van een samenwerking binnen de Coalitie Rotterdam - Campus Nederland. Lokale partners zoals de Gemeente Rotterdam, basisschoolbestuur RVKO, Stichting Boor en Echt Onderwijs werken binnen deze coalitie nauw samen om het aanbod van activiteiten rondom de school uit te breiden en te verdiepen. Met als gezamenlijk doel om kinderen in Rotterdam de kans te bieden zich op een gelijkwaardige manier te ontwikkelen en ontplooien.


“De Bavokring is meer dan alleen een school waar onderwijs geboden wordt. We zijn een ontwikkelplek waar de stad Rotterdam in al zijn diversiteit samenkomt en kinderen kunnen groeien. We geloven erin dat wanneer kinderen de kans krijgen zich breed te ontwikkelen en hun talenten te ontplooien, ze leren om de wereld van morgen aan te kunnen. Dit bereiken we door samen te werken met onze partners. Deze samenwerkingen maken het mogelijk dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen”,

- aldus Kristel van Dalsum, directeur KBS De Bavokring.

Uitbreiding Flagshipscholen

Vanuit het programma Méér Kunst en Cultuur in School en Omgeving, zet stichting Méér Muziek in de Klas vandaag de schijnwerpers op De Bavokring. Met het voorbeeld van deze eerste Flagshipschool, dat een tastbaar bewijs is van de ambitie van het programma, wil de stichting andere scholen eveneens aanmoedigen om het aanbod op de school en in de naschoolse tijd met kunst en cultuur te verrijken.


Het doel is om in het hele land op zoek te gaan naar de smaakmakers voor kunst en cultuur en in iedere provincie een modelschool als Flagshipschool te benoemen. Op die manier kunnen scholen geïnspireerd worden om deze succesvolle werkwijzen op lokaal niveau met omringende partners op te pakken. Deze strategie vormt volgens Méér Muziek in de Klas een belangrijke stap in het creëren van een breder draagvlak voor een gevarieerd aanbod van activiteiten in de naschoolse tijd voor alle kinderen en jongeren in Nederland en het Caribische deel van het land.

Bekijk de Flagshipscholen campagnepagina
 • Erevoorzitter Koningin Máxima bezoekt Flagshipschool De Bavokring

 • Flagshipscholen: Smaakmakers voor kunst en cultuur!

 • Schoolklassen en (zang- en dans)verenigingen stralen tijdens de Sing & Dance UP!

Nieuwste artikelen

 • Muziekpakket prikkelt leerlingen met beperking

  29 feb. 2024

 • Meer Muziek in het special onderwijs door inspirerende bijeenkomst

  27 feb. 2024

 • Muzisch Centrum uit Emmeloord creëert waardevolle herinneringen voor speciaal onderwijs

  22 feb. 2024