Presentatie rapport behoeftepeiling speciaal onderwijs

Presentatie rapport behoeftepeiling speciaal onderwijs

4 jul. 2023

Behoeftepeiling muziekonderwijs in het speciaal onderwijs

Op 4 juli presenteerden we op Expertisecluster Nexus, school voor speciaal onderwijs in Heerhugowaard, het rapport ‘Behoeften muziekonderwijs in het speciaal onderwijs’! Het onderzoek geeft inzicht in wat de scholen voor speciaal onderwijs momenteel doen aan muziek in de klas en wat hun behoeften zijn voor muziekonderwijs in de toekomst.

Lees het onderzoek hier!

Uitkomsten

Het onderzoek wijst uit dat de speciaal onderwijs scholen vooral tegen de vraag aanlopen hoe het muziekonderwijs vorm moet worden gegeven, daarnaast zijn scholen vaak onvoldoende toegerust. Ook laten de vaardigheden van (collega-) groepsleerkrachten en het gebruik van passende methoden te wensen over. De bevindingen geven Méér Muziek in de Klas en de werkgroep speciaal onderwijs daarmee voldoende ruimte om het speciaal onderwijs op weg te helpen.

Starterskit voor Nexus

Expertisecluster Nexus kreeg ook een starterskit muziekinstrumenten overhandigd, die ze als tegenprestatie voor hun deelname aan het onderzoek wonnen. De school doet al veel aan cultuur- en muziekonderwijs en is blij dat ze met de instrumenten het muziekonderwijs nog verder vorm kunnen geven.

De stimuleringsactie muziekinstrumenten en de uitvoering van de behoeftepeiling zijn onderdeel van het MuziekAkkoord speciaal onderwijs dat eind november 2022 door ruim 100 basisscholen, instellingen en gemeentes is ondertekend. Met dit akkoord werken we toe naar structureel muziekonderwijs voor alle kinderen in het speciaal onderwijs en versterken we de samenwerking tussen partners voor het muziekonderwijs binnen het speciaal onderwijs.

Aanleiding onderzoek

Méér Muziek in de Klas richt zich op kansengelijkheid en het bereiken van kinderen en jongeren voor wie muziek- en cultuuronderwijs niet vanzelfsprekend is. Met in het bijzonder het speciaal onderwijs. Om een gerichte bijdrage te kunnen leveren aan het bevorderen van muziekonderwijs in het speciaal onderwijs is er door R2 Research daarom onderzoek uitgevoerd onder groepsleerkrachten, vakspecialisten, interne cultuur coördinatoren en schoolleiders/-bestuurders binnen het speciaal onderwijs. Deze inzichten kunnen vervolgens invulling geven aan mogelijke interventies (communicatie of middelen) ter bevordering van muziekonderwijs in het speciaal onderwijs.

Nieuwste artikelen

  • Dag van het MuziekopleidersAkkoord staat in het teken van innovatie

    11 jun. 2024

  • Het Axia College biedt cultuuronderwijs dat aansluit bij het vso

    10 jun. 2024

  • Erevoorzitter bezoekt Flagshipschool VMBO ‘t Venster in Arnhem

    5 jun. 2024