Workshop vakintegratie op rekenconferentie

Workshop vakintegratie op rekenconferentie

3 jun. 2024

Vakintegratie betekent rechtdoen aan de doelen van de verschillende vakken die bij elkaar worden gebracht, zodat ze elkaar versterken, menen Benno Spieker (ArtEZ Enschede) en Johan Sterken (pabo NHL Stenden). Onder dit motto bezochten ze op 31 mei vanuit het MuziekopleidersAkkoord de Panamaconferentie in Zeist. Op deze jaarlijkse bijeenkomst voor docenten, leerkrachten, onderzoekers en ontwikkelaars in het reken- en wiskundeonderwijs, gaven Johan en Benno een workshop over hoe de verbinding kan worden gelegd met muziekonderwijs.

Bij hun workshop toonden Benno en Johan de Kennisclips Vakintegratie, waarmee de verschillende vormen van vakintegratie worden geïllustreerd. ‘Die vormen zijn oplopend in complexiteit. Het is beslist niet zo dat dit voor iedereen al gesneden koek is’, licht Johan toe. Benno vult aan: ‘Bij een vak als rekenen, kun je aan jonge kinderen kennis overdragen door een liedje met ze te zingen. Daarbij kun je ook werken aan muzikale doelen zoals maatsoort en zuiver zingen.’

Twee vakspecialisten en een generalist

Er gebeurt al veel op dit vlak. Johan: ‘Er worden lessen gepubliceerd door verschillende mensen, waarbij de verbinding wordt opgezocht. Wij wilden daarom niet naar de Panamaconferentie komen om te vertellen dat wij precies weten hoe het moet. We willen vooral ook de dialoog aangaan met de rekendocenten met vragen als: waar zien jullie de mogelijkheden? Wat zijn de uitdagingen en wat is er nodig om die uitdagingen op te lossen?’

‘Het was mooi om te zien hoe de deelnemers openstonden voor de door ons gestelde vragen en er zijn prikkelende ideeën op geworpen. Zo werd bijvoorbeeld de aanbeveling gedaan om bij het ontwikkelen van nieuw lesmateriaal nadrukkelijk altijd te zorgen voor de aanwezigheid van een generalist, een vakspecialist voor het ene vak en eentje voor het andere.'

Komende week bespreken Johan en Benno dit thema ook op de conferentie van European Association for music in schools in Dublin.

Basisscholen kunnen komend schooljaar via Méér Muziek in de Klas de teamtraining Tussen Kunst en Kern volgen. Het doel van deze cursus is een (nog) beter begrip van verschillende vormen van vakintegratie. Lees meer >

Nieuwste artikelen

  • Kinderen zijn de sterren tijdens Sing & Dance UP!

    14 jun. 2024

  • Dag van het MuziekopleidersAkkoord staat in het teken van innovatie

    11 jun. 2024

  • Het Axia College biedt cultuuronderwijs dat aansluit bij het vso

    10 jun. 2024